Kloont een array

Hiermee kunt u makkelijk en snel een set klonen creëren. Deze worden geordend in series van rijen en kolommen. De standaardinstelling is de creatie van een serie klonen in een rooster van 2 bij 2 . Bijvoorbeeld bij het opstellen van tiles voor een isometrisch spel zal u de Y offset van de rijen op de halve waarde van de X offset van de kolommen willen instellen, zodat de rijen een offset van een half hebben. Bij een hexagonaal rooster, zal u hetzelfde willen doen, maar daarbij ook de Y offset van het rooster willen reduceren met de hoeveelheid ruimte waarmee de hexagon met elkaar samenvallen als er een rooster mee is opgebouwd.

- Elementen

De hoeveelheid elementen die gegenereerd zouden moeten met gebruik van een negatief van de offset.

+ Elementen

De hoeveelheid elementen die gegenereerd zouden moeten met gebruik van een positief van de offset.

X-verschuiving

De X verplaatsing in pixels. Gebruik dit in combinatie met de Y verplaatsing om een kloon te positioneren bij het gebruik van een Cartesiaans coördinaten stelsel.

Y-verschuiving

De Y verplaatsing in pixels. Gebruik dit in combinatie met de X verplaatsing om een kloon te positioneren bij het gebruik van een Cartesiaans coördinaten stelsel.

Afstand

De lijn-afstand van het beginpunt van het origineel naar het beginpunt van het kloon. Gebruik dit in combinatie met de hoek om een kloon te positioneren bij het gebruik van een poolcoördinatenstelsel.

Hoek

De hoekverschuiving van de kolom of rij. Gebruik dit in combinatie met de afstand tot de positie van een kloon bij het gebruik van een poolcoördinatenstelsel.