Rekeninvoer

Ook bekend als numerieke invoervakken. U kunt Krita eenvoudige rekenbewerkingen voor u laten uitvoeren op de plekken waar we rekenkundige invoer hebben. Selecteer het getal met een schuifpijl, of rechtsklik erop om een rekenkundige invoervak te openen. Eenheden-conversie is nog niet mogelijk, maar die is wel gepland.

Mogelijke functies

Optellen (operator: + )

Telt gewoon de getallen op. Gebruik: 50+100 Resultaat: 150

Aftrekken (operator: - )

Trekt gewoon het laatste getal van het eerste getal. Gebruik: 50-100 resultaat: 50

Vermenigvuldigen (operator: * )

Vermenigvuldigt de getallen. Gebruik: 50*100 Resultaat: 5000

Delen (operator: / )

Deelt gewoon de getallen. Gebruik: 50/100 Resultaat: 0.5

Exponent (operator: ^ )

Maakt het laatste getal het exponent van het eerste getal en berekent het resultaat. Gebruik: 2^8 Resultaat: 256

Sinus (operator: sin() )

Geeft u de sinus van de opgegeven hoek. Gebruik: sin(50) Resultaat: 0.76

Cosinus (operator: cos() )

Geeft u de cosinus van de opgegeven hoek. Gebruik: cos(50) Resultaat: 0.64

Tangens (operator: tan() )

Geeft u de tangens van de opgegeven hoek. Gebruik: tan(50) Resultaat: 1.19

Arcsinus (operator: asin() )

De omgekeerde functie van de sinus, geeft u de hoek waarvan sinus overeenkomt met het argument. Gebruik: asin(0.76) Resultaat: 50

Arccosinus (operator: acos() )

De omgekeerde functie van de cosinus, geeft u de hoek waarvan cosinus overeenkomt met het argument. Gebruik: acos(0.64) Resultaat: 50

Arctangens (operator: atan() )

De omgekeerde functie van de tangens, geeft u de hoek waarvan tangens overeenkomt met het argument. Gebruik: atan(1.19) Resultaat: 50

Absoluut (operator: abs() )

Geeft u het positief gemaakte resultaat. Gebruik: abs(75-100) Resultaat: 25

Exponent (operator: exp() )

Geeft u van het opgeven getal het exponent e. Gebruik: exp(1) Resultaat: 2.7183

Natuurlijke logaritme (operator: ln() )

Geeft u de natuurlijke logaritme, wat inhoud dat het de omgekeerde functionaliteit is van exp(). Gebruik: ln(2) Resultaat: 0.6931

De volgende zijn technisch mogelijk maar geven problemen:

Algemene logaritme (operator: log10() )

Geeft u de logaritme van de opgeven waarde. Gebruik: log10(50) Resultaat: 0.64

Volgorde van bewerkingen.

De volgorde van bewerkingen is de wereldwijde acceptatie van bewerkingsvolgorde voor wiskundige bewerkingen. Dit lost het probleem op van hoe een bewerking zoals deze gelezen moet worden:

2+3*4

U kan het lezen als 2+3 = 5, en vervolgens 5*4 =20. Maar u kunt het ook lezen als 3*4 = 12 en vervolgens 2+12 = 14.

De volgorde van de bewerkingen is haakjes, machtsverheffen, worteltrekken, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken. Daarom vermenigvuldigen we eerst en tellen daarna op, wat het antwoord van hierboven 14 maakt, en dat is hoe Krita bovenstaande zal interpreteren.

We kunnen haakjes gebruiken om de rekenvolgorde te bepalen, om dan 20 van bovengenoemde formule te krijgen, doen we het volgende:

( 2+3 )*4

Krita kan de haakjes correct interpreteren en zal hierdoor 20 als antwoord geven.

Fouten

Soms zal u zien dat het antwoord rood gekleurd wordt. Dit houd in dat u een fout gemaakt heeft zodat Krita uw rekenopdracht niet kan uitvoeren. Klik gewoon op het invoervak en probeer het nog een keer.