Linux opdrachtregel

Omdat het specifiek voor Linux is geschreven, kunt u met Krita bewerkingen op afbeeldingen uitvoeren door de commandoregel te gebruiken zonder dat u het programma opent. Deze optie was uitgeschakeld bij Windows en macOS, maar vanaf 3.3 is het ook voor hun weer mogelijk!

Dit wordt voornamelijk gebruikt in bash of shell scripts, bijvoorbeeld, om groepsgewijs KRA-bestanden te converteren naar PNGs.

Exporteren

Hiermee kunt u makkelijk bestanden via de terminal converteren:

krita importfilename --export --export-filename exportfilename

importfilename

Vervang dit door het bestandsnaam van het bestand dat u wilt bewerken.

--export

Export zegt dat de export-optie genomen wordt.

--export-filename <filename>

Export filename zegt dat het volgende woord de bestandsnaam is dat geëxporteerd zou moeten worden.

exportfilename

Vervang dit door de naam van het uitvoerbestand. Gebruik een andere extensie om het bestandsformaat te wijzigen.

Voorbeeld

krita file.png --export --export-filename final.jpg

Deze regel neemt het bestand file.png en slaat het op als file.jpg.

--export-sequence

Nieuw in versie 4.2.

Exporteert animatie naar het opgegeven bestandsnaam en sluit af.

Als in een KRA-bestand geen animatie aanwezig is, dan geeft dit commando de foutmelding “This file has no animation.” en doet verder niets.

krita --export-sequence --export-filename file.png test.kra

Deze regel neemt de animatie in test.kra en gebruikt de waarde van –export-filename (file.png), om het volgende bestandsformaat(‘png’) en het frame-voorvoegsel (‘file’) te bepalen.

PDF export

PDF export ziet er een beetje anders uit als u de optie --export-pdf gebruikt.

krita file.png --export-pdf --export-filename final.pdf

Deze optie exporteert het bestand file.png als een PDF-bestand.

Waarschuwing

Dit is vanaf versie 3.1verwijderd omdat de resultaten incorrect waren.

Opent Krita met de opgegeven Scherm DPI

--dpi <dpiX,dpiY>

Deze oudere optie doet niets meer.

Met sjabloon starten

Opent krita en laad automatisch de opgegeven sjabloon(en). Hiermee kunt bijvoorbeeld een sneltoets voor Krita maken zodat het de opgegeven sjabloon laad zodat u onmiddellijk kan beginnen te werken!

krita --template templatename.desktop

--template templatename.desktop

Selecteert de sjabloon optie.

Alle sjablonen zijn met de .desktop extensie opgeslagen. U kunt de sjablonen vinden in .local/share/krita/template of in de installatie-map van Krita.

krita --template BD-EuroTemplate.desktop

Dit laad de European BD comic sjabloon met Krita.

krita --template BD-EuroTemplate.desktop BD-EuroTemplate.desktop

Dit laad de European BD sjabloon twee keer, in verschillende vensters.

Opstarten

Nieuw in versie 3.3:

--nosplash

Start Krita zonder het opstartscherm te tonen.

--canvasonly

Start Krita met alleen het werkveld.

--fullscreen

Start Krita in volledig scherm modus.

--workspace Workspace

Start Krita met de opgegeven werkruimte. Dus bijvoorbeeld…

krita --workspace Animation

Start Krita met de animatie werkruimte.

--file-layer <filename>

Krita wordt gestart met filename toegevoegd als een bestand-laag. Merk op dat u een bestaand bestand moet openen of een nieuw bestand met het argument new-image.

Voorbeeld

krita file.kra --file-layer image.png

krita --new-image RGBA,U8,1000,1000 --file-layer image.jpg

Als er al eeb exemplaar van Krita actief is en meerdere instances zijn uitgeschakeld, dan kan deze optie alleen gebruikt worden om een bestand-laag aan het active krita-document toe te voegen.

Voorbeeld: krita --file-layer image.png