Permanent Miniatuur

Permanent miniatuur (voorheen bekend onder de codenaam Level Of Detail/LOD strokes) is Krita’s speciale mechanisme om de weergave te versnellen dat gefinancierd werd met de 2015 Kickstarter. Krita wordt trager bij echt grote afbeeldingen door de grote hoeveelheden data waarmee gerekend moet worden bij het tekenen van deze afbeeldingen. Permanent Miniatuur werkt met met het nemen van een kleinere versie van het canvas, en de feedback hierop tekent terwijl Krita de echte penseelstreek in de achtergrond berekent. Dit betekent wel dat als u een 4k scherm heeft en aan een 4k afbeelding werkt op 100% zoom, u geen versnelling zal merken.

Permanent Miniatuur inschakelen

Waarschuwing

Permanent Miniatuur eist als minimum dat OpenGL 3.0 werkt. Als voor u Hi-DPI ondersteuning inschakelen niet beschikbaar is in :menuselection:`Instellingen –> Krita instellen… –> Venster –> HI-DPI ondersteuning inschakelen, dan kunt u Permanent Miniatuur ook niet gebruiken.

../_images/Lod_position.png

De schakelaar voor een algemene Permanent Miniatuur kunt u vinden in menu voor beeld.

De Permanent Miniatuur kunt u op twee plaatsen inschakelen: Het beeld menu (Shift + L sneltoets), en de standaardinstellingen van de opgegeven penseeltip. Dit is omdat Permanent Miniatuur bij verschillende bewerkingen andere beperkingen heeft.

Bij bijvoorbeeld de overlay mode bij het kleuren smeer-penseel wordt het Permanent Miniatuur uitgeschakeld, wat ook gebeurt bij de ‘vervagen’ sensor voor afmetingen.

Hetzelfde geldt voor de auto-spatiëring, vaag sensor in grootte, gebruik van dichtheid bij de penseeltip en het gebruik van textuur penseeltips zal het moeilijker maken om een penseelstreek te bepalen, en zal dus een ‘popping’ indruk geven als de penseelstreek is geëindigd.

Als u naar de penseelinstellingen gaat, dan heeft het keuzevakje voor de voorbeeld een * erachter. Als u met uw muis er boven zweeft dan krijgt u een lijst met keuzemogelijkheden die het Permanent Miniatuur beïnvloeden.

Nieuw in versie 4.0: mouseleft in dit contextmenu is een schuifknop, die u kunt gebruiken om de schakelwaarde te bepalen waarmee het Permanent Miniatuur geactiveerd word. Standaard is dit 100px. Dit is handig bij penselen die geoptimaliseerd zijn om met kleine afmetingen te werken.

../_images/Lod_position2.png

Het keuzevakje voor Permanent Miniatuur onderaan het venster voor penseel-instellingen geeft u feedback of de instellingen actief zijn zodat een voorbeeld niet mogelijk is. Als u met uw muis er boven zweeft dan krijgt u meer gedetailleerde informatie daarover. In dit geval is het probleem dat spatiëring op auto staat.

Onderdelen die voordeel hebben van een Permanent Miniatuur.

De volgende onderdelen hebben voordeel van een Permanent Miniatuur:

  • Vrije hand penseel tekengerei.

  • Meetkundige tekengerei.

  • Hulpmiddel voor verplaatsen.

  • De filters.

  • Animatie.