Krita logs verkrijgen

Er zijn drie verschillende soorten logs die Krita kan produceren. Afhankelijk van het probleem, kan u naar een specifieke of alle drie gevraagd worden. Deze pagina probeert u te vertellen hoe u de nodige informatie kunt verzamelen die u aan de ontwikkelaars van Krita of user supporters kunt geven.

 1. Krita gebruikslog – in deze log vindt u uw laatste 10 Krita sessies (een sessie houd het openen van Krita in). Het toont de tijden waarop u het heeft geopend, basis informatie over uw systeem en Krita, en alle bestanden die u heeft gecreëerd, geopend en opgeslagen, inclusief alle automatisch-opslaan.

 2. Systeeminformatie – dit niet echt een log, maar een bestand met daarin gedetailleerde systeeminformatie in relatie tot Krita.

 3. Crash log/backtrace – dit log wordt gecreëerd als Krita incorrect afsluit vanwege een intern probleem. Dit log is vaak nodig om het probleem te achterhalen in het geval dat de ontwikkelaars het probleem niet kunnen reproduceren (de stappen herhalen om de crash te krijgen).

 4. Krita console uitvoer/Log Viewer uitvoer/DebugView uitvoer – dit log toont alle overige dingen die Krita vindt dat het moet rapporteren. Vaak is daar nog bruikbare extra informatie te vinden die kan helpen om het probleem op te lossen.

Handig overzicht

Krita gebruikslog

Via GUI

De makkelijkste manier om de Krita gebruikslog te krijgen is via Krita’s GUI. Ga daarvoor naar Help ‣ Krita-log voor bugrapporten tonen. Een nieuw dialoogvenster zal dan openen, met daarin de inhoud van de log.

Via het bestandssysteem

Soms is het gewoon niet mogelijk om het Krita’s GUI te gebruiken, wanneer het bijvoorbeeld niet eens wil openen. Omdat logs gewone tekstbestanden zijn, kunt u ze zelf uit het bestandssysteem halen.

Het bestand heeft de naam krita.log. Locatie van het bestand:

Linux

$HOME/.local/share/krita.log

Windows

%LOCALAPPDATA%\krita.log

macOS

$HOME/Library/Application Support/krita.log

Android
 • Versie in Play Store: <storage>/Android/data/org.krita/files/krita.log

 • Krita Next: <storage>/Android/data/org.krita.next/files/krita.log

Notitie

Bij Windows kunt u dit pad gewoon eenvoudig in het zoekvak van Windows Explorer plakken, in de balk bovenaan, en het zal het bestand voor u vinden.

Crash log en backtrace

De locatie en de manier om een backtrace te krijgen is bij elk systeem anders.

Windows

Meestal volstaat het om de inhoud van Help ‣ Krita-log voor bugrapporten tonen op te sturen omdat daarin de backtrace aanwezig is.

Als u Krita niet kan openen omdat het crasht tijdens het opstarten, dan kunt u %LOCALAPPDATA%\kritacrash.log opsturen. Soms is meer gedetailleerde informatie nodig, in dat geval zal u gevraagd worden om nauwkeurig instructie van Dr. Mingw debugger te volgen.

Linux

Bij Linux zijn er vijf manieren om Krita te installeren.

 • Het gebruik van distributiepakketten

 • Zelf Krita compileren vanuit broncode

 • Het gebruik van een snap-pakket

 • Het gebruik van een flatpak-pakket

 • Het gebruik van een officiële AppImage

Alleen distributiepakket en zelf uit broncode gecompileerde pakketten kunnen bruikbare crash logs/backtraces produceren. Bij distributiepakketten, moet u de corresponderende debug of dbg pakketten installeren; de methode daarvoor verschilt van distributie tot distributie. Als u distributiepakketten met daarbij de KDE Plasma Desktop gebruikt, dan krijgt u een crash-dialoogvenster te zien met de backtrace in de “Developer” tab.

In alle overige gevallen moet u gdb in een terminalvenster gebruiken.

 1. Open Krita in gdb:

  # als u Krita heeft geïnstalleerd uit de repositories, dan zou u alleen 'gdb krita' moeten schrijven
  # zo niet, schrijf het pad naar het uitvoerbare bestand
  gdb pad/naar/krita
  
 2. Schakel paginering uit:

  zet paginering uit
  
 3. Krita uitvoeren:

  run
  
 4. Zorg ervoor dat het crasht.

 5. Om de korte backtrace te krijgen:

  thread apply all bt
  
 6. Om de lange backtrace te krijgen:

  thread apply all bt full
  
 7. Korte en lange backtraces worden in aparte tekstbestanden bewaart.

 8. Voor de korte backtrace raden wij aan om alle threads te verwijderen die identiek zijn aan andere threads of die geen extra informatie lijken te bevatten.

  Als u denkt dat u weet welk gedeelte van de backtrace het belangrijkst is (meestal is dat de langste thread), kopieer dan dit gedeelte en voeg het toe aan het bugrapport als commentaar. Desondanks zijn toch beide backtraces nodig: voeg ze beide als bestand toe aan het bugrapport.

  Als u er de voorkeur aan geeft om deze beslissing niet te maken, voeg dan gewoon beide bestanden met backtraces toe aan het bugrapport.

macOS

Bij macOS raden wij aan om lldb te gebruiken.

 1. Open de Terminal.app

 2. Open Krita in lldb:

  lldb /Applications/krita.app/Contents/MacOS/krita
  
 3. Krita uitvoeren:

  run
  
 4. Zorg ervoor dat het crasht.

 5. Verzamel de backtrace:

  thread backtrace all
  
 6. Sla de backtrace op als tekstbestand.

 7. Voor de backtrace raden wij aan om alle threads te verwijderen die identiek zijn aan andere threads of die geen extra informatie lijken te bevatten om het daarna als commentaar toe te voegen(zodat de ontwikkelaar er makkelijk toegang toe hebben).

  Als u denkt dat u weet welk gedeelte van de backtrace het belangrijkst is (meestal is dat de langste thread), kopieer dan dit gedeelte en voeg het toe aan het bugrapport als commentaar. Desondanks is de volledige backtrace nodig: voeg het als bestand toe aan het bugrapport.

  Als u er de voorkeur aan geeft om deze beslissing niet te maken, voeg dan gewoon het complete bestand met de backtrace toe aan het bugrapport.

Android

Om de logs te krijgen met de GUI, deel de inhoud van Help ‣ Crash-log voor bugrapporten tonen.

Als u Krita niet kunt openen omdat het crasht bij opstarten, lever dan het bestand <storage>/Android/data/org.krita/files/kritacrashlog.txt.

Logcat (Android)

Om de logcat uitvoer voor Krita te krijgen, deel de inhoud van Help ‣ Android-log voor bugrapporten tonen.

Krita’s tekstuitvoer

U kunt de meeste tekstuitvoer van Krita verzamelen met de hulp van Logviewer. De enige uitzonderingen zijn de berichten van het moment dat Krita bezig is met opstarten, omdat er nog geen GUI is, of wanneer het programma sluit of omdat het crasht omdat er na deze gebeurtenis geen interactie met de gebruiker meer mogelijk is.

Via GUI

 1. Ga naar Instellingen ‣ Vastzet-paneel ‣ Logviewer.

 2. De eerste knop van links schakelt het loggen in- en uit, zorg er daarom voor dat het ingedrukt is.

 3. Doe de dingen waarvan u de uitvoer wilt hebben.

 4. Gebruik de derde knop (de tooltip daarvan zegt : De log opslaan) om de log naar een bestand op te slaan.

 5. Voeg het bestand toe aan het bugrapport.

Vanaf de commandoregel

Het gebruik van een terminalvenster is de meest betrouwbare manier om de tekstuitvoer van Krita te krijgen. Deze manier is vergelijkbaar bij macOS en Linux.

Veranderd in versie 5.0: Dit is nu ook mogelijk bij Windows door het uitvoerbare bestand krita.com te gebruiken.

Notitie

Het uitvoerbare bestand krita.com start Krita als een commandoregel programma met een terminalvenster. Dit was nog niet beschikbaar voor Krita versie 5.0. Als u een oudere versie heeft of u geeft er de voorkeur aan om het programma krita.exe zonder een terminalvenster te gebruiken, lees dan DebugView handleiding.

 1. Bij macOS opent u Terminal.app, bij Linux opent u uw favoriete terminal of terminalvenster. Bij Windows, opent u een terminalvenster door in te typen cmd.exe in het Start Menu en daarna Enter in te drukken.

 2. Voer het pad naar het Krita-programma in.

  # Bij Linux, indien geïnstalleerd uit de repositories:
  krita
  # Bij Linux, in alle andere gevallen:
  # (vergeet niet dal als u vanuit de map naar een bestand wilt verwijzen
  # u op dit moment moet invoeren: './krita_filename' en niet 'krita_filename'
  # en vergeet niet dat dit bestand uitvoerrechten moet hebben om gestart te kunnen worden)
  path/to/krita
  
  # Bij macOS:
  /Applications/krita.app/Contents/MacOS/krita
  
  REM Bij Windows:
  REM  Standaard, zal cmd.exe de voorkeur geven aan het uitvoeren van .COM-bestand ten opzichte van het .EXE, daarom
  REM mag u ook de bestandentensie .COM weglaten.
  "C:\Program Files\Krita (x64)\bin\krita.com"
  
 3. Doe de dingen waarvan u de uitvoer wilt hebben.

 4. Kopieer de inhoud, sla het op als een bestand en voeg dit bestand toe aan het bugrapport.

Voor DebugView

Om de bij Krita op Windows de tekstuitvoer te krijgen, terwijl u het tekenprogramma gebruikt, heeft u een extern programma nodig genaamd DebugView. Vergeleken met het gebruik van het terminalvenster, heeft DebugView het voordeel dat er aan de log-entries tijdstippen worden toegevoegd.

 1. Download DebugView als u het nog niet heeft. Klik op het blauwe vetgedrukte onderstreepte tekst Download DebugView, het downloaden zou onmiddellijk moeten starten.

 2. Het bestand dat u download is een .zip-archiefbestand. Bij Windows 10 is een programma meegeleverd om zip-bestanden uit te pakken. Pakt alle bestanden gewoon ergens uit. U kunt meer over het uitpakken leren op de Windows extracting manual page.

 3. Er is een bestand in het archief met de naam DbgView.exe (wat afhankelijk van uw systeeminstellingen voor u zichtbaar kan zijn als DbgView). Dubbelklik erop.

 4. Houd het programma geopend en start Krita.

 5. Doe de dingen waarvan u de uitvoer wilt hebben.

 6. Schakel om naar DebugView en kopieer de inhoud. Sla dit op naar een bestand en voeg dit bestand toe aan het bugrapport.