Textuur

Hiermee zijn penseelstreken met textuur mogelijk. Deze parameter verschijnt altijd met twee parameters:

Textuur

Patroon

Welke patroon u kunt gebruiken.

Schaal

De grootte van het patroon. 1.0 is 100%.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_05.png
Horizontale offset & verticale offset

Hoeveel een penseel is verschoven, willekeurige offset wordt bij elke nieuwe penseelstreek opnieuw ingesteld.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_04.png
Modus textuur aanbrengen

Alle textuur-modes beïnvloeden het alfakanaal, met uitzondering van de Lichtheidskaart en Kleurverloopkaart, die de kleurenkanalen beïnvloeden.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_01.png ../../../_images/Krita_4_4_brushengine_texture_lightness_gradient_demo.png

In de volgende voorbeelden gaan de voorbeeld penseelstreken van een kleine kracht aan de linkerkant naar een grote kracht aan de rechterkant. De bovenste penseelstreek heeft een harde penseeltip en de onderste penseelstreek heeft een zachte penseeltip. Aan de linkerkant van de penseelstreek zijn twee stippen zonder textuur, om te kunnen vergelijken.

Vermenigvuldigen

Vermenigvuldigt met alfa om het effect van de textuur te bepalen. Geeft een zacht resultaat.

../../../_images/multiply.png
Aftrekken

Trekt af om het effect van de textuur te bepalen. Geeft een harder, meer textureel resultaat.

../../../_images/subtract.png
Lichtheidskaart

Nieuw in versie 4.4.

Lichtheidswaarden van de te schilderen textuur toepassen. Kan gebruikt worden om papier/canvas te simuleren of voor het schilderen van textuur, zoals huid van reptiel of boomschors.

../../../_images/lightness_map.png
Kleurverloopkaart

Nieuw in versie 4.4.

Laat grijs/lichtheidswaarden van de textuur overeenkomen met het nu geselecteerde kleurverloop. Nuttig voor schilderen van texturen met meerdere kleuren, zoals huid van een reptiel, boomschors, sterren, etc.

../../../_images/gradient_map.png
Donkerder maken

Nieuw in versie 5.0.

Deze mode selecteert de minimum alfa waarde tussen de penseeltip en het textuur. Het effect is alsof het textuur gaten heeft gemaakt in de dekkende vlakken van het penseeltip.

../../../_images/darken.png
Overlay

Nieuw in versie 5.0.

Het textuur wordt voorzichtig toegepast op de semi-transparante vlakken van het penseeltip. Deze mode geeft een resultaat dat vergelijkbaar is met Vermenigvuldigen maar laat een volledige dekking geven als grote kracht wordt uitgeoefend.

../../../_images/overlay.png
Color Dodge

Nieuw in versie 5.0.

Deze modus geeft penseelstreken met een beetje harde randen bij het penseeltip door het waar textuur-waarden helderder zijn meer dekkend te maken.

../../../_images/color_dodge.png
Burn

Nieuw in versie 5.0.

Deze modus geeft gaten met een beetje harde randen bij het penseeltip door het transparanter te maken waar textuur-waarden donkerder zijn.

../../../_images/color_burn.png
Linear Dodge

Nieuw in versie 5.0.

Vergelijkbaar met color dodge maar de dekking van het penseeltip is nog meer vergroot.

../../../_images/linear_dodge.png
Linear Burn

Nieuw in versie 5.0.

Het resultaat is vergelijkbaar met burn maar met de dekking een beetje meer vermindert. Het is ook vergelijkbaar met aftrekken modus waarbij de textuur is geïnverteerd.

../../../_images/linear_burn.png
Harde mix (Photoshop)

Nieuw in versie 5.0.

Deze mode geeft een vergelijkbaar resultaat als burn of linear burn en kan volledige bedekking geven als u grote kracht heeft uitgeoefend. De resulterende randen zijn erg hard (in feite, aliased).

../../../_images/hard_mix_ps.png
Harde mix verzachter (Photoshop)

Nieuw in versie 5.0.

Deze mode probeert om harde mix (photoshop) na te bootsen terwijl het zachtere, antialiased, randen geeft.

../../../_images/hard_mix_softer_ps.png
Hoogte

Nieuw in versie 5.0.

Deze mode is vergelijkbaar met de aftrekken mode maar met een groter aantal mogelijkheden wat betreft de uitgeoefende kracht. In tegenstelling tot aftrekken, kunt u met een penseelstreek een volledige bedekking krijgen.

../../../_images/height.png
Lineaire hoogte

Nieuw in versie 5.0.

Zelfde als hoogte maar gecombineerd met vermenigvuldigen om zachtere overgangen te krijgen.

../../../_images/linear_height.png
Hoogte (Photoshop)

Nieuw in versie 5.0.

Net zoals bij de hoogte mode, is deze mode vergelijkbaar met de aftrekken mode maar met een groter aantal mogelijkheden wat betreft de uitgeoefende kracht. In tegenstelling tot aftrekken, kunt u met een penseelstreek een volledige bedekking krijgen. Deze mode probeert om de height mode van Photoshop na te bootsen en verschilt alleen van hoogte mode van Krita wat betreft hoe de kracht wordt toegepast in het algoritme. Bij het gebruik van een waarde voor kracht groter dan 0.1 is het resultaat bijna identiek aan dat van de aftrekken mode met een kracht van 1.

../../../_images/height_ps.png
Lineaire hoogte (Photoshop)

Nieuw in versie 5.0.

Zelfde als hoogte (Photoshop) maar gecombineerd met vermenigvuldigen om zachtere overgangen te krijgen.

../../../_images/linear_height_ps.png
Afsnijbeleid

Met het afsnijbeleid stelt u in welk bereik en welke sterkte het textuur-resultaat bepaalt.

Uitgeschakeld

Snijdt niet af, het volledige bereik zal worden gebruikt.

Patroon

Snijdt het patroon af.

Penseel

Snijdt de penseeltip af.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_02.png
Afsnijding

Afsnijden… is de reeks grijswaarden waartoe u het textuur kan beperken. Dit beperkt ook de grenswaarden voor de sterkte. In het voorbeeld hieronder, verplaatsen we de rechter pijl naar dichtbij de linker pijl, met als resultaat dat alleen de donkerste waarden gebruikt worden bij het tekenen. Daaronder, ziet u drie afbeeldingen met een grotere range,en daar weer onder, drie ranges met de linker pijl verplaatst, resulterend in dat de donkerste waarden verwijdert zijn, zodat alleen de lichtste waarden overblijven. Het laatste voorbeeld is een patroon zonder afsnijden.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_07.png
Patroon inverteren

Het patroon inverteren.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_06.png

Helderheid en contrast

Nieuw in versie 3.3.1: Past het patroon aan met een eenvoudig helderheid/contrast filter zodat het makkelijker te gebruiken is. Omdat Aftrekken en Vermenigvuldigen verschillend werken, raden wij u aan om voor elk een andere waarde te gebruiken:

../../../_images/Krita_3_1_brushengine_texture_07.png

Nieuw in versie 4.4: Aanpassing neutraal punt:

Neutraal punt

De grijswaarde die neutraal beschouwd wordt in de textuur. 0,5 behoudt de texture zoals deze is; hogere waarden maken de textuur donkerder en lagere waarden maken de textuur lichter. Werkt een beetje anders dan de optie helderheid en is meestal nuttig om bestaande texturen aan te passen om goed te werken met modi Lichtheidskaart en Kleurverloopkaart (hoewel het toepassingen kan hebben met de andere twee modi).

Sterkte

Hiermee laat u sensors het textuur beïnvloeden. Het gebruikt het afsnijden om voortdurend lichtere waarden van het textuur te maken (wat het resultaat donkerder maakt).

Nieuw in versie 4.4: Voor modi Lichtheidskaart en Kleurverloopkaart, Sterkte bestuurt hoeveel van de textuur wordt toegepast vergeleken met hoeveel van de geselecteerde verfkleur er doorheen komt.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_03.png