Vastzet-paneel Sets met taken

Sets met taken zijn er voor het delen van een set stappen, zoals een inleiding. U maakt deze met het paneel Sets-met-taken.

../../_images/Task-set.png

Met Sets met taken kan u elk soort commando opnemen die via de sneltoetsbeheerder beschikbaar is. Op dit moment is het geen macrorecorder, Krita heeft die functionaliteit nog niet.

Het vastzet-paneel voor sets met taken heeft een knop voor opnemen, en u kunt deze gebruiken om een bepaalde workflow op te nemen. Alle Acties kunnen worden opgenomen. Dat is inclusief alle acties die in het Hoofdmenu beschikbaar zijn, en zelfs alle acties die u via Ctrl + Enter invoert. Gebruik dit om ze in de lijst met taken te laten verschijnen. Schakel daarna Opnemen uit. U kunt nu op elke taak in de lijst klikken om ze uit te voeren. Druk op het pictogram :guilabel:’opslaan’ om de set met taken een naam te geven en op te slaan.

Sets met taken zijn een soort hulpdata. Als zodanig kunnen ze worden getagd en gesorteerd. Ze worden opgeslagen als *.kts-bestanden, wat XML-bestanden zijn:

<Taskset name="voorbeeld" version="1">
    <action>add_new_paint_layer</action>
    <action>add_new_clone_layer</action>
    <action>add_new_file_layer</action>
</Taskset>