Specifieke kleurenkiezer

../../_images/Krita_Specific_Color_Selector_Docker.png ../../_images/Krita_Specific_Color_Selector_Docker_2.png

Met de Specifieke kleurenkiezer kunt u in een kleurruimte een specifieke kleur selecteren.

Loslaatplek van kleurruimtekiezer

Eenvoudig gezegd. Met deze loslaatplek van kleurruimtekiezer kunt u de kleurruimte, de bitdiepte en het ICC-profiel instellen waarin u de kleur gaat selecteren.

Schuifknoppen

Deze wijzigt per kleurruimte. Als u 16bit float of 32 bit float heeft geselecteerd, dan gaat deze van 0 tot 1.0, met de decimalen als onderscheid tussen de verschillende kleuren. Wanneer u 8 bit-geheel-getal of 16-bit-geheel-getal kiest zal er een knop verschijnen met een procentteken (%) naast de loslaatplek, die u waarden in percentages laat invoeren.

Hex Kleurenkiezer

Dit is alleen beschikbaar voor kleurruimten met een diepte van 8 bit. Hiermee kunt hex kleurcodes invoeren, en de RGB, CMYK, LAB, XYZ of YCrCb equivalent uitlezen, en andersom!

HSV Kleurenkiezer

Nieuw in versie 5.1.

In RGB kleurruimte, laat de omschakelknop u omschakelen naar de HSV modus en kies het gebruiken van de schuifregelaars voor Tint, Verzadiging en Waarde.

../../_images/Krita_Specific_Color_Selector_Docker_3.png