Vastzetter Patronen

../../_images/Krita_Patterns_Docker.png

Deze vastzetter biedt u het selecteren van het globale patroon. Met de knop open-bestand kunt u patronen importeren. Enige algemene sneltoetsen zijn de volgende:

  • mouseright een staal staat u toe tags in te stellen.

  • mouseleft een staal staat u toe het als globaal patroon in te stellen.

  • Ctrl + Scroll u kunt de afmetingen van de staal wijzigen.