Geschiedenis van ongedaan maken

Ongedaan maken van geschiedenisvastzetter

../../_images/Krita_Undo_History_Docker.png

Met dit vastzet-paneel kunt u makkelijk tussen verschillende ongedaan statussen schakelen, en ook veel makkelijker terug in de tijd kan gaan dan door de sneltoets Ctrl + Z te gebruiken.

Aantal keren ongedaan maken

Cumulatief Ongedaan maken is een functie van Krita die het mengen van gelijkaardige statussen van ongedaan maken biedt gebaseerd op hun scheiding in tijd. Het maakt de geschiedenis van ongedaan maken helderder.

Instellingen voor cumulatief ongedaan maken zijn gelokaliseerd onder de pagina Algemeen -> Diversen van de instellingendialoog van Krita

../../_images/Cumulative_Undo_General_Settings.png

In de geavanceerde sectie van de instellingen kunt u de volgende eigenschappen configureren:

../../_images/Cumulative_Undo_Advanced_Settings.png
Wachten alvorens streken te mengen

De minimale leeftijd (in seconden) van de streken om onderwerp te worden van mengen. Deze optie biedt u het intact houden van ongedaan maken voor de laatste N seconden.

Laatste streken uitsluiten van mengen

Het minimale aantal streken die de geschiedenis van ongedaan maken zou moeten hebben alvorens mengen zal beginnen. Deze optie biedt u het intact houden van de N laatste streken.

Maximaal interval van gegroepeerde streken

De maximale pauze die de gebruiker neemt tussen het doen van twee streken die beschouwd kunnen worden als behorend tot dezelfde groep. Hoe lager de waarde, hoe meer irrelevante streken gemengd zullen worden.

Maximale tijdsduur van groep

De maximale duur van een enkele groep. Wanneer een groep te lang wordt, zal Krita een nieuwe beginnen.

Naast deze opties zal Krita verzekeren dat streken van verschillende kleur, voorinstellingen van penselen of mengmodi niet samen gemengd worden.