Paneel voor momentopname

Een vastzet-paneel waarmee u snapshots (kopieën) van het huidige document creëert, en later naar deze status terug kunt keren.

../../_images/snapshot-docker.png

Het belangrijkste deel van het vastzet-paneel is een lijst met alle opgeslagen snapshots. Onderaan het vastzet-paneel zijn er drie knoppen: van links naar rechts zijn er Momentopname aanmaken, Schakel om naar geselecteerde momentopname, en Geselecteerde momentopname verwijderen. U kunt een snapshot creëren van de huidige staat van het document door te klikken op Momentopname aanmaken. Klik op Schakel om naar geselecteerde momentopname om over te schakelen naar het geselecteerde snapshot. De opgeslagen bewerkingen voor ongedaan maken wordt weggegooid na het omschakelen. Als u de huidige staat wilt bewaren, dan moet u nog een snapshot maken voordat u omschakelt. Klik op Geselecteerde momentopname verwijderen om het geselecteerde snapshot te verwijderen. U kunt de namen van de snapshots bewerken door erop te dubbelklikken.

Wees er op bedacht dat alle snapshots verdwijnen op het moment dat u het document sluit. Als u ze wilt bewaren, dan moet u ze apart opslaan of exporteren.