Aanraakvastzetter

De aanraakvastzetter is een QML-Vastzetter met erop verschillende nuttige acties. Zijn doel is om diegenen te helpen die Krita gebruiken op een voor aanraken ingeschakeld scherm door grotere gui-elementen te leveren.

Zijn acties zijn…

Bestand openen

Bestand opslaan

Opslaan als…

Ongedaan maken

Opnieuw

Transparantie verhogen

Penseelkleur lichter maken

Transparantie verlagen

Penseelkleur donkerder maken

Werkblad linksom draaien met 15°

Rotatie van werkveld en Zoom resetten

Werkblad rechtsom draaien met 15°

Penseelgrootte vergroten

Inzoomen

Penseelgrootte verkleinen

Uitzoomen

Naar vorige voorinstelling omschakelen

Inhoud van laag verwijderen