Brede kleurenbereik-kiezer

Nieuw in versie 5.2.

../../_images/wide_gamut_selector.png

De brede gamut kleurenkiezer biedt een aanpasbare kleurenkiezer die ook in staat is om kleuren buiten de basis sRGB kleurengamut.

Om de brede gamut kleurenkiezerte openen kies Instellingen ‣ Vastzetters ‣ Brede gamut kleurenkiezer.

Het rechtsboven van de selector heeft een voorgrond- en achtergrondselector, terwijl het midden de hoofdselector is.

U kunt deze vastzetter configureren door te klikken op het pictogram instellingen op het bovenste niveau van de selector. Hier vindt u snelle instellingen, zoals het kleurmodel en kiezervormen met voorkeur en meer configuratie kan gedaan worden met Configureren….

Notitie

De Breed kleurenbereik-kleurenkiezer is bedoelt om later de Geavanceerde kleurenselectie te vervangen, dus veel van zijn opties zullen voor u vertrouwd zijn.

Configuratie

Selectie van kleur

Hier kunt u het kleurmodel en de hoofdvorm selecteren.

Uiterlijk tintring

Dit biedt u het kiezen hoe de ring met tinten (indien van toepassing) er uit zal zien.

Statisch

De rechter tint zal altijd de meest kleurrijke kleur in die tint zijn.

Dynamisch

De ring met tinten zal aanpassen, gebaseerd op de lichtheid en verzadiging van de huidige kleur.

Dynamische + statische rand

De ring met tinten zal gesplitst worden in twee delen: De binnenrand zal dynamisch zijn, terwijl de buitenrand statisch zal zijn.

De opties van de kleurselector zijn gelijk aan de items ‘Type en vorm’ in Geavanceerde kleurenselectie.

Algemeen

Deze secties gaan over de indeling van de selector.

Menu voor Snelle instellingen tonen

Dit biedt u het uitschakelen van de snelle instellingen.

Selectie van favorieten

Dit zal u het selecteren van vormen met voorkeur bieden die verschijnen in het menu snelle instellingen.

Selectie van kleurruimte

Selecteer welke kleurruimte gebruikt zal worden voor de kiezer. U kunt iets tussen de huidige laag/masker, afbeelding of een aangepast profiel gebruiken. Dit is nuttig voor wanneer u zeker moet zijn dat uw kleuren werken binnen een specifieke CMYK kleurruimte, terwijl de hoofdafbeelding in RGB is.

Proefkleuren naar kleurruimte voor schilderen

Dit verzekert dat de kiezer kleuren zal tonen in de huidige kleurruimte voor schilderen, die gebeurt met de opties Aangepast en Afbeelding als de geselecteerde laag of masker niet dezelfde kleurruimte heeft als de afbeelding. Het heeft geen effect bij gebruik van Laag/Masker

Pop-ups

Deze instellingen configureren de pop-ups die aangemaakt kunnen worden met de acties van de brede gamut kiezer voor Kleurgeschiedenis tonen, MyPaint-kiezer tonen, Breed kleurenbereik- kiezer tonen en Breed kleurenbereik tint-kiezer. De sneltoetsen voor deze kleuren configureren wordt gedaan in Krita configureren -> Sneltoetsen -> Acties van WG kleurenkiezer.

Grootte

De grootte van de pop-up in pixels.

Kleurvlekjes

Indeling
Oriëntatie

Of deze horizontaal of verticaal georiënteerd zijn.

Schuiven

Deze bestuurt zowel de schuifrichting als in welke richting de vlekken neergelegd worden, de laatste loodrecht op de eerdere.

Geen

Geen schuiven.

Langs oriëntatie

Schuift verticaal of horizontaal afhankelijk van de oriëntatie. Vlekken worden uitgelegd in de loodrechte richting.

Lateraal

Toont loodrecht op de oriëntatie, dus verticaal wanneer de oriëntatie horizontaal is en vice versa. Vlekken zijn uitgespreid volgens de oriëntatie.

Rijen

Het aantal rijen die de vlekken zullen innemen.

Patches
Breedte/hoogte

De grootte van de vlekken.

Max. vlekjes:

Het maximum aantal toegestane vlekken.

Schaduwkiezer

Dit configureert de tint-kiezer.

Basiskleur bijwerken
Externe wijzigingen in kleur

Wanneer de tint-kiezer niet verantwoordelijk is voor de actieve wijzigingen in kleur.

Rechts klikken op tint-kiezer

De kleur wijzigt door rechts te klikken op de tint-kiezer.

Interactie eindigt

Wanneer de interactie met de kiezer eindigt. Dus een klik+slepen zal de basiskleur niet bijwerken totdat de actie is beëindigt, maar elke enkele klik zal de kleur altijd bijwerken.

Aantal regels

Hoeveel tint-kiezers beschikbaar zijn.

Voor elk getal zal er een knop toegevoegd worden aan de rechtekant.

Lijnhoogte

Hoe groot de kiezers zijn in pixels.

Aan de rechterkant zal er een voorbeeld zijn van elke mogelijke tint-kiezer. Hierop klikken biedt u het bewerken van de aanpassing van de kiezer. De tint-kiezers volgen het kleurmodel geselecteerd in de opties voor Kleurselectie.

Bereik

Hoe sterk de kleurwijziging is. Hoe verder de waarde van nul is, hoe groter de wijziging in de kleur is. Negatieve waarden zullen de aanpassing omdraaien.

Offset

Hoeveel het centrum van de kiezer is verwijderd van de basiskleur. Tint op 0,5 instellen zal bijvoorbeeld altijd de complementaire kleur van de huidige basislijn als het centrum van de schuifregelaar tonen.

Scherm

Of het tonen als een continu kleurverloop of opsplitsen in stukjes en dan in hoeveel stukjes.

Kleurvlekjes

Dit biedt u het configureren van de kleurgedeelten voor de kleurgeschiedenis en de kleuren uit de afbeelding.

Indeling
Oriëntatie

Of deze horizontaal of verticaal georiënteerd zijn.

Schuiven
Geen

Geen schuiven.

Langs oriëntatie

Schuift verticaal of horizontaal afhankelijk van de oriëntatie.

Lateraal

Toont loodrecht op de oriëntatie, dus verticaal wanneer de oriëntatie horizontaal is en vice versa.

Rijen

Het aantal rijen die de vlekken zullen innemen.

Patches
Breedte/hoogte

De grootte van de vlekken.

Max. vlekjes:

Het maximum aantal toegestane vlekken.

Opties
Schoonmaakknop

Of de knop voor wissen aanwezig is. Alleen voor de kleurgeschiedenis.

Automatisch bijwerken

Of de ‘kleuren uit de afbeelding’ automatisch worden bijgewerkt, dit zal betekenen dat u de knop vernieuwen in de vastzetter niet hoeft in te drukken om ze te zien.