G’Mic instellingen

G’Mic of GREYC’s Magic voor Afbeeldingenberekenen is een opensource filterframework. De G’Mic plug-in voor Krita is alleen beschikbaar voor Windows en Linux.

Updates voor G’Mic

Er is een verversing-knop onderaan het venster van G’Mic dat uw versie zal updaten. U heeft een internet-verbinding nodig om de laatste versie te kunnen downloaden.

Als u problemen heeft met het downloaden van de update via de plugin, dan kunt u dat ook handmatig doen. Als u probeert om up te daten en u krijgt een foutmelding, kopieer dan de URL dat wordt getoond in in de foutmelding. dit zal een “.gmic”-bestand zijn. Download het via uw webbrowser en plaats het bestand in een van de volgende mappen.

  • Windows : %APPDATA%/gmic/update2XX.gmic

  • Linux : $HOME/.config/gmic/update2XX.gmic

Laad de G’Mic plugin en druk op de verversing-knop voor de versie waar u naar wilt bijwerken.

Verouderd sinds versie 5.0: G’Mic maakt nu onderdeel uit van Krita zelf, en hoeft dus niet meer apart geconfigureerd te worden.