Instellingen voor kleurenkiezer

Deze instellingen beïnvloeden rechtstreeks het vastzet-paneel van de geavanceerde kleurenkiezer en krijgt u hetzelfde dialoogvenster te zien als u op de knop voor instellingen in de vastzet-paneel klikt. Ze beïnvloeden ook bepaalde sneltoets-acties.

Dit instellingendialoog heeft ook keuzelijsten voor de geavanceerde kleurenkiezer, en de kleuren-sneltoetsen.

Geavanceerde kleurenkiezer

Deze instellingen worden beschreven op de pagina voor de Geavanceerde kleurenselectie.

Sneltoetsen voor kleuren

Hier kunt u het aantal stappen instellen voor de volgende acties:

Penseelkleur donkerder maken

Dit is standaard verbonden met de K toets en gebruikt de Lichtheid -stappen. Dit gebruikt waar mogelijk de lichtkracht.

Penseelkleur lichter maken

Dit is standaard verbonden met de L toets en gebruikt de stappen voor Lichtheid. Dit gebruikt waar mogelijk de lichtkracht.

Penseelkleur meer verzadigd maken

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor verzadiging.

Penseelkleur minder verzadigd maken

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor verzadiging.

Tint van penseelkleur rechtsom schuiven

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor Tint.

Tint van penseelkleur linksom schuiven

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor Tint.

Penseelkleur roder maken

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor Roder/Groener.

Penseelkleur groener maken

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor Roder/Groener.

Penseelkleur geler maken

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor Blauwer/geler.

Penseelkleur blauwer maken

Deze heeft standaard geen sneltoets en gebruikt de stappen voor Blauwer/geler.