Motor del pinzell de píxels

../../../_images/pixelbrush.svg

Els pinzells estan ordenats alfabèticament. El pinzell seleccionat de manera predeterminada quan s'inicia el Krita és el Pinzell de píxels. Aquest pinzell és un clàssic de l'art digital. Pinta impressions de la punta del pinzell al llarg del seu traç, amb més o menys densitat.

../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Popup.png

Primer revisem aquests mecanismes:

  1. Seleccioneu una punta del pinzell. Aquesta pot ser una punta del pinzell generada (rodona, quadrada, en forma d'estrella), una punta de mapa de bits del pinzell, una punta de pinzell personalitzada o una de text.

  2. Seleccioneu l'espaiat: això determina quantes impressions de la punta es realitzaran al llarg del traç.

  3. Seleccioneu els efectes: la pressió del llapis, la velocitat de pintura o altres entrades poden canviar la mida, el color, l'opacitat o altres aspectes de l'actual instància de la punta del pinzell mentre pinta -algunes aplicacions en diuen un «toc»-.

  4. Depenent del mode del pinzell, la instància de la punta del pinzell prèviament pintada es barrejarà amb l'actual, el qual produirà un traç més fosc i pictòric, o es calcularà tot el traç i es col·locarà a la capa. Per descomptat, veureu que el traç creix mentre pinteu en ambdós casos!

Des de la versió 4.0, el motor del pinzell de píxels té puntes de pinzell de multifil, i el pinzell predeterminat és la màscara més ràpida.

Opcions disponibles:

Paràmetres específics al motor del pinzell de píxels

Fosca

Permet enfosquir el color d'origen amb els Sensors.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_darken_01.png

El color sempre es tornarà negre al final, i funcionarà amb el Color llis, Degradat i Uniforme aleatori com a origen.

To, saturació i valor

Aquests paràmetres permeten fer un filtre d'ajust HSV sobre l'Origen i controlar-ho amb els Sensors.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_HSV_01.png

Funciona amb el Color llis, Degradat i Uniforme aleatori com a origen.

Usos

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_HSV_02.png

Tenir els tres paràmetres en Difusa ajudarà amb una textura rica de color. En combinació amb la Mescla, podreu tenir un control encara més precís.