Motor del pinzell en esprai

../../../_images/spraybrush.svg

Un pinzell que pot ruixar partícules al voltant de la seva àrea del pinzell.

Opcions

Àrea de ruixat

L'àrea on es polvoritzaran les partícules.

Diàmetre

La mida de l'àrea.

Relació d'aspecte

La seva relació d'aspecte: L'1,0 serà completament circular.

Angle

L'angle de la mida del ruixat: funciona bé amb relacions d'aspecte diferents d'1,0.

Escala

Escala el diàmetre cap amunt.

Espaiat

Fa augmentar l'espaiat de ruixat del diàmetre.

Partícules

Comptador

Empra una quantitat específica de partícules.

Densitat

Empra una quantitat en % de partícules.

Moviment Jitter

Agita l'àrea de ruixat al voltant per a una aleatorietat addicional.

Distribució de Gauss

Enfoca les partícules per a pintar al centre en lloc d'uniformement a l'atzar sobre l'àrea de ruixat.

Forma del ruixat

Si està activada, generarà una partícula especial. Si no, la punta del pinzell serà la partícula.

Forma

Pot ser...

  • El·lipse

  • Rectangle

  • Píxel amb antialiàsing

  • Píxel

  • Imatge

Amplada i alçada

Decideix l'amplada i l'alçada de la partícula.

Proporcional

Bloqueja l'amplada i l'alçada perquè siguin la mateixa.

Textura

Permet triar una imatge per a la Forma de la imatge.

Dinàmiques de forma

Mida aleatòria

Aleatoritza la mida de la partícula entre 1x1 px i la mida indicada de la partícula en forma de punta del pinzell o forma del ruixat.

Gir fix

Dóna un gir fix a la partícula per a treballar.

Gir aleatori

Aleatoritza el gir.

Estil de seguiment del cursor

Quant afectarà la pressió en el gir de les partícules. A 1,0 i pressió alta, semblarà que les partícules estan explotant des del mig.

Estil d'angle

Quant afecta l'angle de l'àrea de ruixat a l'angle de la partícula.

Opcions del color

HSV aleatori

Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la intensitat dels controls lliscants. Com més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer pla, amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari.

Opacitat aleatòria

Assigna valors aleatoris a l'opacitat.

Color per partícula

Disposa de les opcions de color per a aplicar-les per partícula en comptes de, a l'àrea.

Capa d'entrada de la mostra.

Utilitzarà la capa subjacent com a referència per als colors en comptes d'utilitzar el color de primer pla.

Emplena el fons

Omplirà l'àrea amb el color de fons abans de dibuixar les partícules.

Mescla amb el color de fons.

Assigna a la partícula un color aleatori entre el color de primer pla/entrada/HSV aleatori i el color de fons.