Motor del pinzell en esprai

../../../_images/spraybrush.svg

Un pinzell que pot ruixar partícules al voltant de la seva àrea del pinzell.

Opcions

Àrea de ruixat

Aquí podeu establir diferents propietats relacionades amb l'àrea on es distribueixen les partícules i com es distribueixen.

Àrea

Diàmetre

La mida de l'àrea.

Relació d'aspecte

La seva relació d'aspecte: L'1,0 serà completament circular.

Angle

L'angle de la mida del ruixat: funciona bé amb relacions d'aspecte diferents d'1,0.

Escala

Escala el diàmetre cap amunt.

Espaiat

Fa augmentar l'espaiat de ruixat del diàmetre.

Moviment Jitter

Agita l'àrea de ruixat al voltant per a una aleatorietat addicional.

Partícules

Quantitat
Comptador

Empra un nombre específic de partícules.

Densitat

Empra un percentatge per al nombre de partícules.

Distribució

Novetat de la versió 5.1.

Aquí podeu establir com es distribueixen les partícules a l'àrea de ruixat. Les partícules es distribueixen utilitzant coordenades polars, de manera que podreu establir distribucions diferents per a l'angle i la distància de les partícules en relació amb el centre de l'àrea de ruixat.

Angular

Podeu especificar com es distribueixen les partícules al voltant del centre utilitzant una de les opcions següents:

 • Uniforme: Distribueix les partícules de manera uniforme. Cada angle té la mateixa probabilitat de rebre una partícula.

 • Corba: Podreu establir una corba personalitzada que modeli com s'han de distribuir les partícules. El costat esquerre de la corba representa un angle de 0 graus i el costat dret un angle de 360 graus. Els valors més alts en la direcció vertical signifiquen que hi ha una probabilitat més alta que una partícula acabi en aquest angle particular. A l'àrea de ruixat l'angle augmenta en sentit horari.

  • Repeteix: Fa que la corba es repeteixi diverses vegades de 0 a 360 graus. Sense això, caldria construir una corba molt complexa amb massa punts de control per a aconseguir el mateix resultat.

Radial

Podeu especificar com es distribueixen les partícules des del centre fins a la vora de l'àrea de ruixat utilitzant una de les opcions següents:

 • Uniforme: Distribueix les partícules de manera uniforme.

  • Dispersió amb biaix al centre (antiga): Aquesta opció garanteix la compatibilitat amb els pinzells fets abans de la versió 5.1. Abans, les partícules es distribuïen uniformement en termes de distància des del centre, però això va acabar concentrant més partícules al centre de l'àrea de ruixat des d'una perspectiva d'espai en 2D. Per exemple, una circumferència a una distància de 10 píxels des del centre va acabar tenint aproximadament el mateix nombre de partícules que una circumferència a una distància de 100 píxels, mentre que tenia una longitud 10 vegades menor.

 • Gaussià: Distribueix les partícules usant una distribució gaussiana o normal.

  • Desviació estàndard: Estableix la desviació estàndard de la distribució. Els valors més alts faran que les partícules s'estenguin més.

  • Dispersió amb biaix al centre (antiga): Aquesta opció garanteix la compatibilitat amb els pinzells fets abans de la versió 5.1. Vegeu el punt anterior per a més informació.

 • Agrupament: Permet concentrar ràpidament les partícules cap al centre o la vora de l'àrea de ruixat.

  • Quantitat d'agrupament: Els valors positius faran que les partícules es concentrin cap al centre de l'àrea de ruixat. Els valors negatius faran que les partícules es concentrin cap a la vora de l'àrea de polvorització. Els valors propers a 0 faran que les partícules s'estenguin més uniformement.

 • Corba: Podreu establir una corba personalitzada que modeli com s'han de distribuir les partícules. El costat esquerre de la corba representa el centre de l'àrea de ruixat i el costat dret representa la seva vora. Els valors més alts en la direcció vertical signifiquen que hi ha una probabilitat més alta que una partícula acabi a aquesta distància particular.

  • Repeteix: Fa que la corba es repeteixi diverses vegades des del centre de l'àrea de ruixat fins a la seva vora. Sense això, caldria construir una corba molt complexa amb massa punts de control per a aconseguir el mateix resultat.

../../../_images/krita-spray-brush-engine-distribution.png

Tipus diferents de distribució a la pantalla:

 1. Uniforme tant per a l'angular com per la radial, amb la Dispersió amb biaix al centre (antiga) activada.

 2. Uniforme tant per a l'angular com per la radial, amb la Dispersió amb biaix al centre (antiga) desactivada.

 3. Agrupada per radial, amb quantitat d'agrupament: 0,0.

 4. Agrupada per radial, amb quantitat d'agrupament: -5,0.

 5. Agrupada per radial, amb quantitat d'agrupament: +5,0.

 6. Corba per angular, utilitzant la corba per defecte i 0 repeticions.

 7. Corba per angular, utilitzant la corba predeterminada i 5 repeticions.

 8. Corba per radial, utilitzant la corba predeterminada amb 3 repeticions.

 9. Corba per angular utilitzant una corba en forma de muntanya, 7 repeticions i agrupada per radial, amb la quantitat d'agrupament: -5,0.

 10. Gaussià per radial, amb desviació estàndard: 25.

 11. Gaussià per radial, amb desviació estàndard: 50.

 12. Gaussià per radial, amb desviació estàndard: 80.

Forma del ruixat

Si està activada, generarà una partícula especial. Si no, la punta del pinzell serà la partícula.

Forma

Pot ser...

 • El·lipse

 • Rectangle

 • Píxel amb antialiàsing

 • Píxel

 • Imatge

Amplada i alçada

Decideix l'amplada i l'alçada de la partícula.

Proporcional

Bloqueja l'amplada i l'alçada perquè siguin la mateixa.

Textura

Permet triar una imatge per a la Forma de la imatge.

Dinàmiques de forma

Mida aleatòria

Aleatoritza la mida de la partícula entre 1x1 px i la mida indicada de la partícula en forma de punta del pinzell o forma del ruixat.

Gir fix

Fa un gir fix a la partícula per a treballar.

Gir aleatori

Aleatoritza el gir.

Estil de seguiment del cursor

Quant afectarà la pressió en el gir de les partícules. A 1,0 i pressió alta, semblarà que les partícules estan explotant des del mig.

Estil d'angle

Quant afecta l'angle de l'àrea de ruixat a l'angle de la partícula.

Opcions del color

HSV aleatori

Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la intensitat dels controls lliscants. Com més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer pla, amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari.

Opacitat aleatòria

Assigna valors aleatoris a l'opacitat.

Color per partícula

Disposa de les opcions de color per a aplicar-les per partícula en comptes de, a l'àrea.

Capa d'entrada de la mostra.

Utilitzarà la capa subjacent com a referència per als colors en comptes d'utilitzar el color de primer pla.

Emplena el fons

Omplirà l'àrea amb el color de fons abans de dibuixar les partícules.

Mescla amb el color de fons.

Assigna a la partícula un color aleatori entre el color de primer pla/entrada/HSV aleatori i el color de fons.