Motor del pinzell d'esbós

../../../_images/sketchbrush.svg

Un motor de pinzell basat en la línia, basat en els pinzells amb harmonia. Molt desordenat i divertit.

Opcions de configuració

Té les següents opcions de configuració:

Amplada de la línia

L'amplada de les línies renderitzades.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_sketch_linewidth.png

Escala de desplaçament

Quan es formen línies de corba, aquest valor determinarà aproximadament la distància des de les línies de corba a les línies de connexió:

  • Això és una mica enganyós, perquè un valor de 0% i un valor de 100% donen resultats similars, igual que un valor, diguem el 30% i el 70%. Es podria pensar que l'interval real de valor està entre el 50% i el 200%.

  • El 0% i el 100% es corresponen a les línies de corba que toquen exactament les línies de connexió.

  • Per sobre del 100%, les línies de corba aniran més enllà que les línies de connexió, formant un efecte difús.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_sketch_offset.png ../../../_images/Krita-sketch_offset_scale2.png

Densitat

La densitat de les línies. Aquesta estarà molt afectada per la punta del pinzell, segons el que determini el commutador Densitat de distància.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_sketch_density.png
Usa la densitat de distància

Com més lluny estigui la línia coberta del centre de l'àrea de l'efecte, menor serà la densitat de les línies de corba resultants.

Magnetitza

Magnetitza estarà activat de manera predeterminada. Aquest farà que es formin línies de corba entre dues seccions de línies tancades, com si les línies de corba fossin atretes a elles amb imants. Si està desactivada, la línia de corba es formarà a cada costat de la part activa actual de la línia de connexió. En altres paraules, la vostra línia es tornarà més borrosa quan una altra part de la línia estigui a prop, però les línies no es connectaran amb aquesta part anterior.

RGB aleatori

Causa algunes variacions lleus del RGB.

Opacitat aleatòria

Les línies de corba obtindran opacitat aleatòria. Aquesta no serà gaire visible, de manera que per a l'exemple vaig emprar una amplada de línia de 12 amb el 100% d'opacitat.

Opacitat de distància

L'opacitat basada en la distància. Quan moveu el llapis amb rapidesa quan pinteu, l'opacitat es calcularà en funció de la distància des del centre de l'àrea de l'efecte.

Mode senzill

Aquest mode existeix per raons de rendiment i no afectarà la sortida de forma visible. Marqueu-la si hi ha pinzells grans o línies gruixudes per a una representació més ràpida.

Pinta la línia de connexió

El que sembla la línia de connexió generalment es compon d'una línia de connexió real i moltes línies de corba més petites. Les moltes línies de corba petites constitueixen la majoria de la línia. Per aquesta raó, l'única vegada que aquesta opció crearà una diferència visible és si esteu dibuixant amb una densitat del 0% o prop del 0%, i amb una amplada de línia gruixuda. La resta del temps, aquesta opció no crearà una diferència visible.

Antialiàsing

Això aplica antialiàsing a les línies, fent una sensació més suau.

Novetat de la versió 5.1.