Motor del pinzell de reixa

../../../_images/gridbrush.svg

El motor del pinzell de reixa dibuixa formes sobre una quadrícula. Això ajudarà a produir efectes retro i de semi to.

Si esteu cercant com configurar una quadrícula per a ajustar-hi el vostre treball, aneu a l'Acoblador Quadrícules i guies.

Opcions

Mida del pinzell

Amplada de la quadrícula

L'amplada de l'àrea del cursor.

Alçada de la quadrícula

L'alçada de l'àrea del cursor.

Divisió

Subdivideix l'àrea del cursor i utilitza l'àrea resultant per a dibuixar les partícules.

Divisió per pressió

Com més premeu, apareixeran més subdivisions. Utilitzeu l'opció Divisió com a la millor subdivisió possible.

Escala

Ajusta l'escala a l'àrea.

Vora vertical

Força l'ús de vores verticals a l'espai per a les partícules, entre les quals hauran de romandre les partícules.

Vora horitzontal

Força l'ús de vores horitzontals a l'espai per a les partícules, entre les quals hauran de romandre les partícules.

Vores Jitter

Ajusta de forma aleatòria els valors de les vores en funció dels valors indicats com a màxims.

Tipus de partícula

Decideix la forma de les partícules.

El·lipse

Omplirà l'àrea d'una el·lipse.

Rectangle

Omplirà l'àrea.

Línia

Dibuixa línies des de la cantonada inferior esquerra fins a la superior dreta de les partícules.

Píxel

En altes resolucions sembla com una línia pixelada.

Píxel amb antialiàsing

Omplirà l'àrea amb petits polígons.

Opcions del color

HSV aleatori

Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la intensitat dels controls lliscants. Com més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer pla, amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari.

Opacitat aleatòria

Assigna valors aleatoris a l'opacitat.

Color per partícula

Disposa de les opcions de color per a aplicar-les per partícula en comptes de, a l'àrea.

Capa d'entrada de la mostra

Utilitzarà la capa subjacent com a referència per als colors en comptes d'utilitzar el color de primer pla.

Emplena el fons

Omplirà l'àrea amb el color de fons abans de dibuixar les partícules.

Mescla amb el color de fons

Assigna a la partícula un color aleatori entre el color de primer pla/entrada/HSV aleatori i el color de fons.