Motor del pinzell de partícules

../../../_images/particlebrush.svg

Un pinzell que dibuixa cables emprant paràmetres. Aquests cables es tornaran cada vegada més aleatoris i desordenats al llarg de la distància del dibuix. Genera línies molt enredades que s'utilitzen millor per als efectes especials.

Opcions

Mida del pinzell

Partícules

Quantes partícules s'hauran de dibuixar.

Ponderació de l'opacitat

L'Opacitat de totes les partícules. Està influenciada pel mode amb el qual es pinta.

Escala dx (escala X de la distància)

Quant afectarà la distància horitzontal del cursor a la col·locació del píxel. Amb valors negatius serà inestable, mentre que l'1,0 resultarà en igual.

Escala dy (escala Y de la distància)

Quant afectarà la distància vertical del cursor a la col·locació del píxel. Amb valors negatius serà inestable, mentre que l'1,0 resultarà en igual.

Gravetat

Es multiplica amb la posició de la partícula anterior per a trobar la posició de la partícula nova.

Iteracions

Com més gran sigui el valor, més gran serà l'acceleració interna, amb la partícula més allunyada del pinzell es tindrà una acceleració més elevada. Això vol dir que, com més gran sigui la iteració, més ràpid i més aleatori serà el moviment d'una partícula, donant un resultat més desordenat.