Motor del pinzell dinàmic

../../../_images/dynabrush.svg

El pinzell dinàmic utilitza alguna opció de configuració dinàmica, com la massa i l'arrossegament per a dibuixar els traços. Per a experimentar més amb aquest pinzell, podeu jugar amb els valors a la secció «Opcions de configuració dinàmica» que hi ha a l'editor de pinzells sota el Pinzell dinàmic.

Obsolet des de la versió 4.0: Aquest motor de pinzell s'ha eliminat en la versió 4.0. Sobretot, tenia uns resultats suavitzats que l'eina del pinzell dinàmic té al quadre d'eines. Les opcions de configuració de l'estabilitzador també us donaran més opcions per al suavitzat des de l'acoblador Opcions de l'eina.

Opcions

Mida del pinzell (dinàmica)

Opcions de configuració dinàmica

Amplada inicial

La mida inicial del toc del traç.

Massa

Quanta energia hi ha al satèl·lit com a moviment.

Arrossega

Com estaran de propers els tocs del traç de la posició del cursor del pinzell.

Interval d'amplada

Quant s'expandirà el toc del traç amb la velocitat.

Forma

Diàmetre

La mida de la forma.

Angle

L'angle de la forma. Requereix tenir activada l'opció Angle fix perquè funcioni.

Cercle

Fa aparèixer un punter circular al toc del traç.

Dos

Dibuixa un cercle addicional entre els altres cercles.

Línia

Les línies connectades es dibuixaran una al costat de l'altra. Els quadres numèrics que hi ha a la dreta permeten establir l'espaiat entre les línies i quantes es dibuixaran.

Polígon

Dibuixa un polígon negre com a toc del pinzell.

Cable

Dibuixa un marc de cable del polígon.

Pintar la connexió

Dibuixa la línia de connexió.