Motor del pinzell de pèl

../../../_images/bristlebrush.svg

Un pinzell que pretén imitar els pinzells a la vida real, dibuixant els traços de les seves línies o pèls.

Punta del pinzell

En poques paraules:

 • La punta del pinzell defineix les àrees amb pèls.

 • Les àrees amb una opacitat baixa tenen pèls d'opacitat baixa. Amb aquest pinzell, es donarà la il·lusió que les àrees amb opacitat baixa tenen menys pèl.

 • La Mida i el Gir dinàmics afectaran la punta del pinzell, no els pèls.

Podeu:

 • Utilitzar formes diferents per a efectes diferents. Cal tenir present que les formes de pinzell complexes seran més lentes en dibuixar, tot i que els efectes no sempre seran visibles (ja que haureu de passar sobre una àrea amb un nombre determinat de pèls).

 • Per a fer disminuir la densitat del pèl, també podreu utilitzar un pinzell automàtic i fer disminuir la densitat de la punta del pinzell, o bé fer augmentar la seva aleatorietat.

../../../_images/Krita-tutorial7-B.I.1.png

Opcions del pèl

Les bases d'aquest motor de pinzell en particular.

Escala

Penseu en això com en prémer fort el pinzell perquè els pèls se separin més.

 • Els valors més alts crearan pinzells més grans i un espaiat més gran entre els pèls. Per exemple, un valor igual que 4 multiplicarà la mida del pinzell base per 4, però el pèl es quedarà amb 4 vegades més espaiat.

 • Utilitzeu valors més petits si voleu un pinzell «dens», és a dir, si no voleu veure tants pèls prop del centre.

 • Els valors negatius tenen el mateix efecte que els respectius valors positius: -1,00 tindrà el mateix aspecte que 1,00, etc.

Desplaçament aleatori

Afegeix un aspecte dentat a les línies de fuga.

 • A 0,00, tots els pèls bàsicament quedaran totalment en paral·lel.

 • Amb altres valors, els pèls estaran desplaçats de forma aleatòria. Els valors més alts faran augmentar una mica la mida del pinzell, pel fet que els pèls s'escampen una mica, però no gaire.

 • Els valors negatius tenen el mateix efecte que els respectius valors positius.

Inclina

La inclinació introdueix un angle al pinzell, com si estiguéssiu dibuixant amb un pinzell oval (o amb el costat d'un pinzell rodó).

Densitat

Això controla la densitat dels pèls. L'escala rep un nombre de pèls i els escampa o recull en una àrea més densa, mentre que la densitat tindrà en compte una àrea fixa i definirà el nombre de pèls. Veieu la diferència?

../../../_images/Krita-tutorial7-B.I.2-1.png
Pressió del ratolí

Això associa l'«Escala» a la velocitat del ratolí, simulant així la pressió amb una tauleta de dibuix!

 • En el seu lloc, utilitza la «distància entre dos esdeveniments» per a determinar l'escala. Com més ràpid es dibuixi, més grans seran les distàncies.

 • Això no influeix en l'entrada de la «pressió» per a res (mida, opacitat, gir, etc.), de manera que encara els haureu d'associar de forma independent a qualsevulla altra cosa.

Llindar

Aquesta és una característica de la tauleta. En activar-la, només es pintaran els pèls que aconsegueixin «tocar el llenç».

Connecta els cabells

Els pèls es connectaran. Vegeu-ho.

Antialiàsing

Això farà disminuir els tremolors de les línies.

Composició dels pèls

Això «compon els colors del pèl dins d'un toc», però convé explicar que l'efecte «probablement serà subtil».

../../../_images/Krita-tutorial7-B.I.2-2.png

Esgotament de la tinta

Això simula l'esgotament de la tinta al llarg del temps de dibuix. El valor dictarà durant quant de temps transcorrerà l'efecte. La corba dicta la velocitat.

Opacitat

El pinzell quedarà transparent per a simular l'esgotament de la tinta.

Saturació

El pinzell perdrà la saturació per a simular l'esgotament de la tinta.

../../../_images/Krita-tutorial7-B.I.3-1.png
Suca tinta

El pinzell recollirà els colors dels altres pinzells. No caldrà que marqueu Esgotament de la tinta per a activar aquesta opció, només haureu de marcar Suca tinta. El que farà és fer que els pèls del pinzell recullin els colors de la primera àrea que toquen. Atès que el pinzell de pèl està format per pèls independents, bàsicament podrà prendre diversos colors al mateix temps.

Nota

 • Només prendrà colors en l'àrea sense escala del pinzell, de manera que si empreu un pinzell amb una escala de 4,00, només prendrà els colors en l'àrea d'1/4 més propera al centre.

 • Quan la font és transparent, els pèls prendran el color negre.

../../../_images/Krita-tutorial7-B.I.3-2.png

Avís

Cal tenir present que aquesta característica és una mica errònia. Se suposa que pren el color de la capa actual, però alguns comportaments defectuosos fan que sovint empri l'última capa que heu pintat (amb un pinzell sense pèl?) com a font. Per a evitar aquests comportaments estranys, ajusteu-vos a una sola capa, o pinteu primer quelcom a l'actual capa activa amb un altre pinzell (com un pinzell de píxels).

Saturació estilada

Treballa modificant la saturació amb el següent:

 • Pes de la pressió

 • Estil de la longitud del pèl

 • Estil de la quantitat de tinta al pèl

 • Estil de la corba d'esgotament de la tinta