Motor del pinzell de deformació

../../../_images/deformbrush.svg

El Pinzell de deformació és un pinzell que permet tirar i empènyer dels píxels que hi ha al voltant. És força similar al mode Liqüescent, però on el liqüescent té millor qualitat, el pinzell de deformació té la velocitat.

Opcions

Opcions de la deformació

../../../_images/Krita_deform_brush_examples.png

1: Sense deformar, 2: Mou, 3: Fes créixer, 4: Fes encongir, 5: Remolí en el sentit antihorari, 6: Remolí en el sentit horari, 7: Apropa el zoom de la lent, 8: Allunya el zoom de la lent

Això decideix quin serà l'efecte estrany que succeirà sota el cursor del vostre pinzell.

Fes créixer

Genera una bombolla a l'àrea que es troba sota el cursor del pinzell.

Fes encongir

Pessiga l'àrea que es troba sota el cursor del pinzell.

Remolí en el sentit antihorari

Genera un remolí en el sentit antihorari sobre l'àrea.

Remolí en el sentit horari

Genera un remolí en el sentit horari sobre l'àrea.

Mou

Empeny l'àrea cap a la direcció de la pintura.

Deformació del color

Sembla que torna a organitzar de forma aleatòria els píxels que es troben sota el cursor del pinzell.

Apropa el zoom de la lent

Pinta literalment una versió allargada de l'àrea.

Allunya el zoom de la lent

Pinta una versió minimitzada de l'àrea.

../../../_images/Krita_deform_brush_colordeform.png

Demostració de la deformació del color.

Quantitat de deformació

Defineix la intensitat de la deformació.

../../../_images/Krita_deform_brush_bilinear.png

Interpolació bilineal

Interpolació bilineal

Suavitza el resultat. Això causa errors de càlcul en els 16 bits.

Usa el comptador

Desaccelera de forma subtil la deformació.

../../../_images/Krita_deform_brush_useundeformed.png

Sense l'opció «Usa la imatge no deformada» a l'esquerra i amb ella a la dreta.

Usa la imatge no deformada

Crea mostres de la versió anterior de la imatge en lloc de l'actual. Això funciona millor amb algunes opcions de la deformació que amb altres. Amb l'opció Mou, per exemple, sembla que deixa de funcionar, però resulta realment bé amb l'opció Fes créixer.