Motor del pinzell amb filtratge

../../../_images/filterbrush.svg

On en altres programes teniu una eina d'«Esvaïment», «Difuminat» i «Aguditza», el Krita té un motor de pinzell especial per a aquesta finalitat: el motor del pinzell amb filtratge. A més d'això, derivat de la gran integració dels filtres al Krita, és possible utilitzar una quantitat enorme de filtres en forma de pinzell que mai pensaríeu voler utilitzar per a dibuixar!

Opcions

El pinzell amb filtratge òbviament té alguns paràmetres bàsics del sistema de pinzells: