Motor del pinzell amb un patró de moaré

../../../_images/hatchingbrush.svg

Quan l'autor va provar aquest pinzell per primera vegada, la primera impressió va ser «línies paral·leles senzilles» (el qual semblava una mica avorrit...). Afortunadament, els predefinits existents em varen donar una idea de les possibilitats d'aquest pinzell.

Opcions de configuració

Punta del pinzell

La punta del pinzell simplement defineix l'àrea on es representarà el patró de moaré.

 • Les àrees transparents de la punta del pinzell generaran un patró de moaré més transparent, però com passa amb un pinzell normal, el pas de nou sobre l'àrea farà augmentar l'opacitat.

 • El patró de moaré en si està principalment fix en una ubicació, de manera que dibuixar amb un pinzell amb un patró de moaré actuarà més com si es «revelés» el patró de moaré al darrere, que pròpiament dibuixar amb pinzells de línies paral·leles. L'excepció és per al Patró de moaré amb la dinàmica de l'Encreuament del patró de moaré activat.

 • Varia la forma o la textura del pinzell per a una gran varietat d'efectes. Per exemple, si feu disminuir la densitat del pinzell automàtic, obtindreu una textura granulada per al vostre patró de moaré.

 • L'opció dinàmica Mida afectarà la punta del pinzell, no el gruix del patró de moaré.

../../../_images/Krita-tutorial8-A.I.1.png

Preferències del patró de moaré

Abans de prosseguir: en el moment d'escriure això, existia un error que feia que el gruix de la línia no variés amb la configuració predeterminada. Per a evitar-ho, aneu a les Preferències del patró de moaré i marqueu les Línies amb antialiàsing. El desenvolupador «Pentalis» està al corrent d'aquest problema, de manera que l'error podria corregir-se aviat.

Les tres opcions són:

 • Línies amb antialiàsing: això controla l'aliàsing. Si el canvi de gruix no funciona, marqueu aquesta opció per a fer-lo funcionar, ja que canviarà a un algorisme diferent.

 • Precisió del subpíxel: se suposa que això afectarà la qualitat del dibuix, però no veureu molta diferència. Comproveu-ho si voleu.

 • Color de fons: si la marqueu, es farà un color de fons al darrere del patró de moaré.

El resultat és lleugerament diferent, depenent de si les primeres dues opcions estan marcades, però la diferència no és suficient per a preocupar-se. Es recomana que deixeu les dues primeres opcions marcades.

../../../_images/Krita-tutorial8-A.I.2.png

Opcions del patró de moaré

Aquí és on es troben les opcions principals del patró de moaré. Són prou intuïtives:

 • Angle: l'angle del patró de moaré.

 • Separació: aquesta és la distància entre els centres de les línies.

  • Utilitzeu un valor de 2 píxels o més, altrament les línies ja no seran diferents.

  • La dinàmica de Separacions de fet no assigna valors aleatoris a la Separació, en el seu lloc, prendrà el valor a «Intervals basats en entrades» per a dividir encara més la quadrícula. Els «Intervals basats en entrades» poden rebre valors entre 2 i 7.

 • Gruix: el gruix de la línia.

  • De fet, aquest és el gruix de la línia + l'àrea en blanc, de manera que la línia en si tindrà un gruix corresponent a la meitat d'aquest valor.

  • Si utilitzeu el mateix valor de separació i el mateix valor de gruix de la línia, llavors les línies i l'àrea entre elles tindran el mateix gruix.

  • Podreu fer variar aquest valor de forma dinàmica amb la dinàmica del Gruix.

  • Si us sembla que el gruix de la línia no varia prou, aneu a les Preferències del patró de moaré i marqueu «Línies amb antialiàsing».

 • Origen X i Y: el patró de moaré té una ubicació fixa, mentre que la pintura actua com si estiguéssiu revelant el patró de moaré al darrere. Per a empènyer el patró de moaré, podreu afinar aquests dos valors. D'aquesta forma podreu obtenir diversos efectes de quadrícula.

../../../_images/Krita-tutorial8-A.I.3-1.png

Finalment, tindrem els estils amb el patró de moaré:

 • Sense encreuament: línies paral·leles bàsiques

 • Només pla perpendicular: línies de quadrícula

 • Pla a -45 graus i després pla a +45 graus: vegeu l'exemple.

 • Pla a +45 graus i després pla a -45 graus: vegeu l'exemple. De fet, no és molt diferent de l'anterior, sent més rellevant el canvi en l'ordre utilitzant la dinàmica.

 • Patró de moaré: vegeu l'exemple.

La dinàmica de l'Encreuament del patró de moaré només funciona si ja heu triat un Estil de l'encreuament del patró de moaré. Quan això passa, l'encreuament del patró de moaré només es dibuixarà d'acord amb les condicions de la dinàmica (pressió, velocitat, angle...).

 • Amb la majoria dels estils del patró de moaré, utilitzar la dinàmica de l'encreuament del patró de moaré bàsicament generarà el mateix patró de moaré, menys la línia ocasional.

 • L'excepció és amb Moaré, el qual produirà un patró diferent.

../../../_images/Krita-tutorial8-A.I.3-2.png

Casos d'ús

Si no voleu que les vores quedin difuses, aneu a la Punta del pinzell i establiu el valor Esvaeix a 1,00. Es recomana fer el patró de moaré en una capa separada, esborreu després les àrees addicionals.

Ara, per als usos:

 • Per descomptat, només ho podeu utilitzar per a un patró de moaré completament normal. En les versions emprades per l'autor de la documentació, la Separació predeterminada és 1, la qual és massa baixa, per tant, feu-la augmentar a un valor entre 2 i 10.

 • Si trobeu que el patró de moaré és massa avorrit, feu augmentar el Gruix i establiu la dinàmica del Gruix segons la Pressió (si teniu una tauleta) o la Velocitat (si empreu un ratolí). No us sembla més natural? (En emprar un ratolí, passeu més de pressa sobre les àrees on voleu tenir dibuixades línies més gruixudes).

 • Textura sorrenca: afegiu alguna densitat i/o aleatorietat al vostre pinzell automàtic per a obtenir una textura sorrenca.

 • També podreu establir el Mode de pintura a Construeix i el Mode a Multiplica, per a fer que alguns colors tinguin més profunditat. (Vegeu l'exemple de quadrícula).

 • Varieu l'Origen X i Y mentre s'utilitzen els mateixos patrons.

 • Utilitzeu la dinàmica de Separacions per a obtenir patrons més complexos. Afegiu el Gruix de la línia i altres dinàmiques per a obtenir més efecte.

 • Ara, el patró de moaré és força avorrit per si mateix, però queda molt interessant amb la dinàmica de l'Encreuament del patró de moaré establert a Difús.

 • Per a més textura, establiu el Gruix de la línia a Difús, feu disminuir una mica la Densitat i feu augmentar l'Aleatorietat per a obtenir una textura sorrenca més bonica.

../../../_images/Krita-tutorial8-A.II.png