Onderdeel penseel uit de vrije hand

toolfreehandbrush

Het onderdeel dat u standaard selecteert bij het opstarten van Krita, en waarschijnlijk het onderdeel dat u het meeste zal gebruiken.

Met het penseel uit de vrije hand kunt u schilderen op tekenlagen zonder beperkingen zoals bij het onderdeel voor rechte lijnen. Het maakt uitgebreid gebruik van de invoerinstellingen van uw tablet. Gebruik het vastzet-paneel voor penseelinstellingen om van penseel te wisselen.

Sneltoetsen en plakkende toetsen

De sneltoets voor een vrij penseel is B.

  • Een alternatief is het gebruik van de ‘’kleurensampler’’ (normaal aangeroepen met de Ctrl-toets). Druk de Ctrl-toets in om over te schakelen naar de “kleurensampler”, gebruik de linker of rechter klik om respectievelijk de voorgrondkleur en achtergrondkleur te selecteren. Laat de Ctrl-toets los om weer terug te schakelen naar het vrije hand-penseel.

  • De belangrijkste instelling is “grootte” (normaal aangeroepen met de Shift-toets). Druk de Shift-toets in en versleep het naar buiten om de penseel-afmeting groter te maken. Versleep het naar binnen om het te verkleinen.

  • U kunt ook de V-toets gebruiken als plakkende toets voor de rechte lijn.

De sneltoets kunt u instellen in Instellingen ‣ Krita instellen… ‣ Sneltoetsen. De plaktoetsen kunt u instellen in Instellingen ‣ Krita instellen… ‣ Invoerinstellingen voor het werkvlak.

Instellingen van dit onderdeel

Vloeiend maken

Met vloeiend maken, in andere programma’s ook bekend als stabilising, zal het programma proberen om de penseelstreek te corrigeren. Handig voor mensen met trillende handen, maar natuurlijk ook bij moeilijke lange lijnen.

De volgende keuzes zijn instelbaar:

Niet vloeiend maken.

De invoer van het tablet wordt direct naar het scherm overgezet. Dit is de snelste optie, en goed voor fijne details.

Basis vloeiend maken.

Met deze keuze zal de invoer van oudere tabletten zoals de Wacom Graphire 3 vloeiender worden gemaakt. Als u last heeft van lijnen die een beetje zigzaggen terwijl het vloeiend maken uit staat, dan zal deze keuze een beetje vloeiender maken zodat deze zigzaggen verdwijnen.

Gewogen vloeiend maken:

Bij deze keuze kunt u de volgende parameters instellen om hetmeer of minder vloeiender te maken:

Afstand

De afstand die het penseel moet verplaatsen voordat de eerste dab verf op het canvas wordt geplaatst. (Letterlijk het aantal gebeurtenissen ontvangen van het tablet voordat de eerste dab verf op het canvas is geplaatst.)

Einde van streek

hiermee stelt u in hoe vaak de lijn zal proberen om de laatst bekende positie van de cursor te bereiken nadat de linker muisknop/ of de stylus is opgetild. Zal op dit moment altijd resulteren in een rechte lijn, wees dus voorzichtig met het gebruik.

Zachte druk

Dit zal het gladstrijken ook op de invoerdruk toepassen, wat bijvoorbeeld resulteert in een meer gemiddelde druk.

Schaalbare afstand

Dit zorgt dat de betreffende getallen mee verschalen met de zoomfactor.

Stabilisator

Bij deze keuze wordt een gemiddelde genomen van alle invoer van het tablet. Het wijkt af van gewogen vloeiend maken omdat de lijn altijd voltooid mag worden. Het tekent een cirkel rond uw cursor en de lijn loopt een beetje achter op uw cursor tijdens het tekenen.

Afstand

Dit is het sterke punt van het vloeiend maken.

Vertraging

Dit bepaalt de grootte van de dode zone rond de cursor en schakelt deze in,dit kunt u gebruiken om scherpe hoeken met meer controle te creëren.

Einde van de lijn

Dit zorgt ervoor dat de lijn wordt beëindigt.

Sensors stabiliseren

Komt overeen met Zachte druk, hiermee wordt de invoer (druk, snelheid, hoek) zachter.

Schaalbare afstand

Dit zorgt dat de betreffende getallen mee verschalen met de zoomfactor.

Assistenten

Hiermee inschakelt u de Hulpmiddel Assistent in, de sneltoets om het in te schakelen is Ctrl + Shift + L. Lees Tekenen met assistenten voor meer informatie daarover.

Met deze schuifknop stelt u in hoeveel er wordt vastgeklikt, met 1000 wordt er perfect vastgeklikt, en met 0 wordt er helemaal niet vastgeklikt. In het geval als er meer dan een assistent actief is in het werkvlak, dan betekent Vastklikken op enkeling dat Krita maar een assistent tegelijk zal gebruiken, dit voorkomt onstabiel gebruik. Als u dit uitschakelt dan kunt u meerdere assistenten tegelijk gebruiken.

Misschien wilt u niet dat wissers vastklikken, speciaal bij het vrij gebruik van assistenten tijdens het schetsproces. Wisser vastklikken biedt u het uitzetten van vastklikken voor penselen met de mengmodus Uitgummen.