Hulpmiddel voor vullen

toolfill

Krita heeft een van de meest krachtige en uitgebreide functies beschikbaar voor het vullen. Met de opties beschikbaar in het vastzet-paneel voor Gereedschap-keuzes die hieronder beschreven worden, kunt u op een flexibele manier met lagen en selecties omgaan.

Klik om te beginnen ergens op het scherm met het opvul-gereedschap om dat vlak te vullen met de voorgrondkleur.

Hulpmiddelopties

Vulmodus
Huidige selectie

Als u dit inschakelt, dan zal de hele huidige selectie worden gevuld.

Aaneengesloten gebied

Deze optie is de standaard en biedt het vullen van een gebied van aaneengesloten pixels verkregen uit de afbeelding op het punt waar de gebruiker klikt.

Gebieden met gelijksoortige kleuren

Nieuw in versie 5.2.

Deze optie biedt het vullen van alle gebieden gelijk in kleur tot het pixel waar de gebruiker klikt

../../_images/fill_tool_what_to_fill.png

a: een afbeelding met een selectie. De rode punt markeert waar de gebruiker heeft geklikt om te vullen. b: het gevulde gebied met gebruik van Huidige selectie. c: het gevulde gebied met gebruik van Aansluitende pixels, alle pixels worden gevuld die zowel gelijk als aansluitend zijn aan die waarop de gebruiker heeft geklikt. d: Het gebied gevuld met Gebieden met gelijkende kleur, waarmee pixels worden gevuld met gelijkende kleur aan die waarop de gebruiker heeft geklikt.

Te vullen bron
Voorgrondkleur

Deze optie selecteren zal het verkregen gebied vullen met de voorgrondkleur.

Achtergrondkleur

Nieuw in versie 5.1.

Deze optie selecteren zal het verkregen gebied vullen met de achtergrondkleur.

Patroon

Deze optie selecteren zal het verkregen gebied vullen met het huidige patroon.

Schaal

Nieuw in versie 4.4.

Hiermee kunt u het gebruikte patroon verschalen.

Rotatie

Nieuw in versie 4.4.

Hiermee kunt u het gebruikte patroon roteren (verdraaien).

Uitbreiding van vullen
Modi voor selectie van pixels

Nieuw in versie 5.2.

Bij vullen van aansluitend gebied kan de gebruiker kiezen hoe de pixels worden geselecteerd gebaseerd op gelijkheid in kleur.

Gelijksoortige pixels vullen
../../_images/fill_tool_region-filling-flood-fill.svg

De aansluitende pixels die gelijk zijn aan diegene waarop de gebruiker heeft geklikt worden geselecteerd.

Alle pixels vullen tot een grens
../../_images/fill_tool_region-filling-boundary-fill.svg

Alle aansluitende pixels worden geselecteerd zolang ze niet gelijk zijn aan de door de gebruiker gedefinieerde grenskleur.

Randkleur

Definieert de kleur gebruikt als een grens.

../../_images/fill_tool_pixel_selection_policies.png

a: een afbeelding met een markering met een rode punt waar de gebruiker heeft geklikt om te vullen. b: het gevulde gebied bij alleen selecteren van de gelijke aansluitende pixels. c: het gevulde gebied met alle pixels tot de grenskleur (hier ingesteld op de kleur zwart).

Grenswaarde

Bepaalt wanneer het hulpmiddel voor vullen een andere kleur ziet als een rand. In andere woorden, hoever het gebied zich uitstrekt vanaf het geselecteerde pixel in termen van kleurgelijkheid.

Spreiding

Nieuw in versie 5.1.

Instellen hoever het volledig dekkende gedeelte van het gebied zich zou moeten uitstrekken. 0% zal alleen de pixels die exact gelijk zijn aan het geselecteerde pixel dekkend maken. 100% zal alle pixels in het gebied tot aan zijn grens dekkend maken.

../../_images/opacity_spread.png

Links: oorspronkelijke afbeelding. De zwarte stip geeft aan waar de vul bewerking begint. Rechtsboven: een rij afbeeldingen die het resultaat van het vullen met een drempelwaarde van 30 en een spreidingswaarde van 0, 30, 60 en 100 procent van links naar rechts. Rechtsonder: een rij afbeeldingen die het resultaat van vullen toont met een drempelwaarde van 65 en een spreidingswaarde van 0, 30, 60 en 100 procent van links naar rechts.

Selectie als rand gebruiken

Nieuw in versie 4.4.

Als u dit inschakelt, dan wordt naast de pixelverschil de selectierand als extra begrenzing gezien.

../../_images/fill_selection_boundary.png

Links: Originele selectie met een lijn. Midden: gevuld met ‘Selectie als rand gebruiken’ uitgeschakeld. Rechts: gevuld met ‘Selectie als rand gebruiken’ ingeschakeld.

Aanpassingen
Anti-aliasing

Nieuw in versie 5.1.

Dit zal de gerafelde randen aanwezig in het gebied gladstrijken. Het verschilt met doezelen omdat dit in de richting van de rand zal gladstrijken in plaats van in alle richtingen en alleen als de rand is gerafeld (hoog contrast).

Selectie vergroten

Deze waarde breidt (positieve waarden) of krimpt (negatieve waarden) het gebied uit of in.

Groeien stoppen bij de donkerste en/of meer dekkende pixels

Nieuw in versie 5.2.

../../_images/fill_tool_stop-at-boundary.svg

Deze optie is nuttig bij vullen van gebieden in een lijntekening. Wanneer de lijnen gladde grenzen hebben, kunnen enige ongewenste pixels, tussen de delen van de lijn die niet het meest donker of meer dekkend zijn, niet gevuld worden. Om dat te verbeteren is het gebruikelijk het gebied een beetje te laten groeien om die pixels te dekken.

Een probleem dat kan opdoemen is dat de lijnen variëren in breedte en het uitgebreide gebied over enige van de dunnere gaan. Als deze optie is geselecteerd zal het groeiproces aanpasbaar stoppen als de kleur van de pixels lichter of minder dekkend beginnen te worden. Dit voorkomt effectief dat het uitbreiden gebied de andere kant van de lijnen bereikt.

../../_images/fill_tool_stop_growing.png

Vergelijking van het gevulde gebied met en zonder de optie geselecteerd. De gevulde gebieden zijn voor de helderheid getekend met de meerdere mengmodi. a: een afbeelding met enige lijntekening die varieert in breedte en een rode punt die aangeeft waar de gebruiker heeft geklikt om te vullen. b: het gevulde gebied zonder uitbreiding. c: het gevulde gebied na uitbreiding met twaalf pixels. Merk op dat het uitgebreide gebied op sommige punten over de lijn gaat. d: het gevulde gebied na uitbreiding met twaalf pixels, maar aanpasbaar op de donkerste pixels.

Doezelstraal

Deze waarde zal een zachte rand aan het gebied toevoegen.

Referentie

Nieuw in versie 4.3.

Hier stelt u in welke laag als referentie wordt gebruikt voor het vul-gereedschap. De mogelijkheden zijn:

Huidige laag

Gebruikt alleen de huidige geselecteerde laag.

Alle lagen

Gebruikt alle zichtbare lagen.

Met kleur gelabelde lagen

Gebruikt alleen de lagen die een bepaald kleurenlabel hebben. Dit is handig bij complexe afbeeldingen, waarin u wellicht meerdere lagen met line art heeft. U kunt deze labelen met een geschikte kleurenlabel markeren en deze label als referentie gebruiken om te markeren welke lagen u wilt gebruiken.

Gebruikte labels

De kleurlabels van de lagen die gebruikt zouden moeten worden als referentie.

Modus sleep-vullen

Nieuw in versie 5.1.

Selecteer wat zou gebeuren wanneer men de aanwijzer klikt en sleept op het werkveld.

Gebieden met een kleur vullen

Met deze optie geselecteerd zal het hulpmiddel elke gebied langs het pad beschreven door de aanwijzer tijdens slepen, ongeacht zijn kleur.

Gebieden vullen met gelijksoortige kleuren

Met deze optie geselecteerd zal het hulpmiddel de gebieden langs het pad beschreven door de aanwijzer tijdens slepen, die dezelfde kleur hebben als het eerste gevulde gebied.