Hulpmiddel voor een rechte lijn

toolline

Dit onderdeel wordt gebruikt voor het trekken van lijnen. Klik op mouseleft om het eerste eindpunt aan te geven, houd de knop ingedrukt, sleep naar het tweede eindpunt en laat de knop los.

Sneltoetsen en plakkende toetsen

Om het onderdeel voor lijnen uit de modus vrijehandpenseel te activeren, gebruik de toets V. Gebruik daarna andere toetsen om de lijn recht te maken.

Gebruik de Shift-toets terwijl u de muisknop ingedrukt houdt om de hoek te beperken tot veelvouden van 15º. Als u de Alt-toets indrukt terwijl u de mouseleft ingedrukt houd dan kunt u de lijn naar een andere locatie verplaatsen.

Notitie

Als u de Shift-toets indrukt VOOR dat u de Linkermuisknop/stylus indrukt, zal in de standaard Krita, het wijzigen van de penseelgrootte inschakelen. Let er op dat u Shift-toets erna indrukt.

Instellingen van dit onderdeel

Met de volgende instellingen kunt u het eindresultaat van een rechte lijn wijzigen met gebruik van een tablet. Dit werkt natuurlijk alleen bij tabletten, en is op dit ogenblik alleen mogelijk bij tekenlagen.

Sensors gebruiken

Hiermee trekt u een lijn met de hulp van sensors. Om hiervan handig gebruik te maken, begint u met de lijn en trekt hem over het gewenste pad zoals u met een rechte lijn zou doen voordat u de muisknop loslaat. Als u een vergissing maakt, dan kort u de lijn in en begint u opnieuw.

Voorbeeld

Dit laat het bekende voorbeeldvenster zien zodat u weet waar uw lijn zal eindigen.