Hulpmiddel voor kleurverloop

toolgradient

Het onderdeel voor kleurverlopen vindt u in het gereedschap-paneel. Als u met de linkermuisknop dit onderdeel naar het actieve deel van het canvas versleept dan wordt dit gedeelte gevuld met het huidige kleurverloop. Als er een actieve selectie is, dan zal vergelijkbaar met Hulpmiddel voor vullen de opvul-actie worden beperkt tot de selectierand

Hulpmiddelopties

Vorm:
Lineair

Dit zal een recht kleurverloop tekenen.

Linear Gradient.

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Bi-lineair

Dit zal een recht kleurverloop tekenen, gespiegeld langs de as.

../../_images/bilinear.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Radiaal

Dit zal het kleurverloop vanuit het centrum tekenen, gedefinieerd door waar u de streek begint.

../../_images/radial.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Vierkant

Dit zal het kleurverloop vanuit het centrum in een vierkante vorm tekenen, gedefinieerd door waar u de streek begint.

../../_images/square.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Kegelvormig

Dit zal het kleurverloop vanuit het centrum tekenen, gedefinieerd door waar u de streek begint.

../../_images/conical.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Symmetrisch-kegelvormig

Dit zal het kleurverloop vanuit het centrum tekenen, gedefinieerd door waar u de streek begint, waarbij een keer wordt gespiegeld

../../_images/conical_symmetric.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Spiraal

Dit zal het kleurverloop spiraal-vormig vanuit het centrum tekenen, gedefinieerd door waar u de streek begint.

../../_images/spiral.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Omgekeerde spiraal

Dit zal het kleurverloop spiraal-vormig vanuit het centrum tekenen, gedefinieerd door waar u de streek begint. Maar de richting is omgekeerd ten opzichte van de streek.

../../_images/reverse_spiral.png

Links: Geen. Midden: Vooruit. Rechts: Afwisselend.

Vorm

Dit bepaalt de vorm van het kleurverloop afhankelijk van de selectie of de laag.

../../_images/shaped.png
Herhaling:
Geen

Dit laat het kleurverloop oneindig doorlopen.

Vooruit

Dit herhaalt het kleurverloop in een richting.

Afwisselend

Dit zal het kleurverloop herhalen, afwisselend de normale richting en de omgekeerde richting.

Drempelwaarde voor anti-alias

Dit bepaalt hoe vloeiend de overgang is tussen de herhalingen.

  • Een waarde gelijk aan 0 houdt in dat er niet wordt gladgestreken. de overgang is rafelig (aliased).

  • In Krita bepaalt een waarde groter dan 0 hoeveel pixels aan elke zijde van de rand wordt gladgestreken.

../../_images/antialias_threshold.png

Links: 0. Midden: 0.5. Rechts: 1.

Omgekeerd

Keert de richting van het kleurverloop om.

Ditheren

Nieuw in versie 5.0.

8 bits kleurdiepte is niet genoeg om een echt vloeiende kleurverloop te maken. Deze instelling verdoezelt dit door blauwe ruis dithering toe te voegen aan de kleurverloop in 8 bit.

Example showing gradients with and without dithering.

In het voorbeeld hierboven, is linksboven een subtiele kleurverloop zonder dithering. Linksonder is met een blauwe ruis-dithering. De twee voorbeelden rechts zijn dezelfde als links, maar met een contrast filter toegepast zodat de blauwe ruis dithering duidelijk wordt.