Hulpmiddel voor bewerken van patroon

toolpatternedit

Verouderd sinds versie 4.0: Dit onderdeel voor patroonbewerking is verwijderd in 4.0, op dit moment is er geen manier voor het bewerken van patroonvulling voor vectoren.

Het onderdeel voor patroonbewerking werkt bij vectorvormen die een patroon gebruiken voor de vulling. Bij deze vormen, kunt u met dit bewerkingshulpmiddel de afmetingen, de verhoudingen en de oorsprong van het patroon wijzigen.

Bewerken op het werkvlak

U kunt de oorsprong wijzigen door de bovenste knooppunt te verslepen, dit is alleen mogelijk in de tegel-modus.

U kunt de grootte en de verhouding wijzigen door de onderste knooppunt te verslepen. Er is geen manier om de verhouding te vergrendelen bij het bewerken op het werkvlak. Dit is alleen mogelijk bij het origineel-modus en de tegel-modus.

Instellingen van dit onderdeel

Er zijn verschillende instellingen voor dit onderdeel om het meer naar uw smaak aan te passen:

Ten eerste zijn er de instellingen voor het patroon.

Herhaling:

Dit kunt u instellen op:

Origineel:

Dit toont één onbewerkte kopie van het patroon.

Tegel-modus (standaardinstelling):

Dit toont het patroon in een rooster in de x en de y-richting.

Uitrekken:

Dit zal het patroon naar de grote van de vorm uitrekken.

Referentiepunt:

Oorsprong van het patroon. Die kunt u instellen op:

  • Linksboven

  • Boven

  • Rechtsboven

  • Links

  • Midden

  • Rechts

  • Linksonder

  • Onder

  • Rechtsonder.

Referentiepuntoffset:

Voor extra nauwkeurigheid stelt u het in met percentages.

X:

Offset van het X coördinaat, dus horizontaal.

Y:

Offset van het Y coördinaat, dus verticaal.

Tegeloffset:

De tegeloffset als het patroon in een rooster ligt.

Patroongrootte:

Het nauwkeurig instellen van de grootte van het patroon.

W:

Breedte in pixels.

H:

Hoogte in pixels.

En daar is Patronen, wat een mini-paneeltje is met patronen, waar u een patroon kan selecteren om mee te vullen.