Hulpmiddel voor omvatten en vullen

toolenclosefill

Het hulpmiddel Omsluiten en vullen is een andere methode voor het vullen van grote gekleurde gebieden. In plaats van elk gebied dat u wilt te vullen selecteren of de bijbehorende kleur van elk gebied tekenen, dit hulpmiddel biedt u het selecteren van een gebied en het zal alles in dat gebied vullen.

../../_images/enclose_and_fill_basic_usage.png

Eenvoudig gebruik van het omsluiten en vullen. Teken een rechthoek rond alles wat u wilt vullen en Krita zal alle mogelijke gebieden in die rechthoek zoeken die gevuld kunnen worden.

Hulpmiddelopties

Omgevende methode

Welk soort methode te gebruiken voor het omsloten gebied. Verschillende afbeeldingen vragen om verschillende methoden.

Rechthoek

Een rechthoek gebruiken om het omsloten gebied te tekenen.

Ellips

Een ellips gebruiken, lijkt veel op de elliptische selectie om het omsloten gebied te tekenen.

Bezierkromme

Een bezier-kromme gebruiken om het omsloten gebied te tekenen.

Lasso

Een selectie met de vrije hand gebruiken om het omsloten gebied te tekenen.

Penseel

Gebruik een penseel met de huidige penseelgrootte om een gesloten gebied te tekenen. De penseelgrootte wordt bepaald door de grootte van het actieve penseel en kan van grootte wijzigen met Shift + mouseleft.

Wat te vullen

Naast het kiezen van hoe een omsloten gebied te maken, is het ook mogelijk om kiezen welke gevonden gebieden gevuld moeten worden. Krita kan verschil maken tussen de kleur (of het gebrek eraan) van een gebied evenals de kleuren waarmee het is omgeven. Voor enige van deze opties is een te selecteren specifieke kleur nodig en dus wordt een knop voor kleurselectie getoond. De opties Uitbreiding van gebied bestuurt hoe precies een gegeven kleur moet overeenkomen met deze geselecteerde kleur.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas.png

Een afbeelding die de verschillende gebieden illustreert die met dit hulpmiddel zijn te vinden in deze afbeelding. Elk gebied heeft een verschillende omranding om aan te geven dat het een separaat gebied is. De volgende voorbeelden tonen allen deze omranding om te demonstreren welke gebieden geselecteerd zijn, merk echter op dat ze er alleen zijn ter demonstratie en niet zouden verschijnen in een echte situatie.

Notitie

Wanneer Referentie is gezet op Alle lagen worden alleen gebieden van het werkblad die de vinkjes voor transparantie tonen beschouwd als transparant.

Al deze opties hebben een schakelaar voor inverteren, die omdraaien welke gebieden gevuld worden.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_all.png

Demonstratie van welke gebieden gevuld zullen worden bij gebruik van Alle gebieden en het gegeven omsloten gebied. Blauwe gebieden zijn de geselecteerde gebieden.

Alle gebieden.

Elk gevonden gebied zal gevuld worden. Meest basic optie.

De volgende opties hebben een optie voor Contourgebieden insluiten, die ook alles vullen die de gekozen voorwaarden volgen, maar niet volledig ingesloten is door het omgevende gebied.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_area.png

Linksboven: Gebieden met een specifieke kleur gezet op crème-wit, rechtsboven: Transparante gebieden, onderaan: Gebieden met een specifieke kleur of transparant.

Gebieden met een specifieke kleur.

Alleen gebieden die een specifieke kleur hebben zullen gevuld worden. Als u een complexe afbeelding hebt waar separate figuren hun gehele silhouet in een separate kleur hebben, dan kan dit gebruikt worden om alleen het silhouet van een enkel figuur te raken.

Transparante gebieden.

Alleen gebieden die transparant zijn zullen gevuld worden. Nuttig voor het vullen van een lijntekening.

Gebieden met een specifieke kleur of transparant.

Combineert de opties transparant en specifieke kleur.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_all_except.png

Linksboven: Alle gebieden behalve die met een specifieke kleur gezet op crème-wit, rechtsboven: Alle gebieden behalve transparanten, linksonder: Alle gebieden behalve die met een specifieke kleur of transparant en rechtsonder: Alle gebieden behalve transparanten met Contourgebieden insluiten aangezet, beperkt tot een klein gebied.

Alle gebieden behalve die met een specifieke kleur.

Alle gebieden vullen behalve die met de geselecteerde kleur. Als u de geselecteerde kleur op rood zet en de Drempelwaarde op zeg, 50, dan zal niet alleen rood, maar ook kleuren dicht bij rood, zoals roze en oranje vermeden worden.

Alle gebieden behalve de transparanten.

Alle gebieden vullen behalve transparanten. Dit is nuttig wanneer u eerst een silhouet hebt gevuld, selecteer dus alleen gebieden die binnen dat silhouet vallen.

Alle gebieden behalve die met een specifieke kleur of transparant.

Niet de transparante noch de specifieke kleur vullen.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_surrounded.png

Linksboven: om de volgende functie te demonstreren kreeg de voorbeeldafbeelding enige aanpassingen: De omlijningen zijn gekleurd en sommige rode silhouetten van aardbeien zijn toegevoegd. Rechtsboven Gebieden omgeven door een specifieke kleur op grijs gezet, linksonder: Gebieden omgeven door transparante en rechtsonder: Gebieden omgeven door een specifieke kleur of transparant.

Gebieden omgeven met een specifieke kleur.

Alle gebieden omgeven door een specifieke kleur vullen. Dit is nuttig wanneer u een lijntekening hebt die verschillende gekleurde omlijningen gebruikt voor verschillende functies.

Gebieden omgeven door transparantie.

Gebieden vullen die omgeven zijn door transparant. Als u de mengmodus instelt op Wissen, dan kunt u dat gebruiken om kleine puntjes en andere ruis in een transparant gebied op te ruimen zonder de hoofdtekening aan te raken.

Gebieden met omgeven door een specifieke kleur of transparant.

Combineert de vorige twee.

Functies gedeeld met het hulpmiddel voor vullen

Naast deze, worden a aantal functies gedeeld met het hulpmiddel vullen, waaronder Gebied uitbreiden, Aanpassingen en Referentie. Deze functioneren veelal gelijk aan diegenen gedocumenteerd op de Pagina hulpmiddel vullen, met de uitzondering van Gebied uitbreiden, die de kleur beïnvloedt geselecteerd voor gebiedsselectie.