MyPaint penseelengine

../../../_images/mypaintbrush.svg

MyPaint is een vrij tekenprogramma die veel speciale penselen heeft, Krita kan voor het schilderen deze penselen gebruiken door de MyPaint Penseel engine te gebruiken.

Waarschuwing

U kunt in Krita nieuwe penseelinstellingen creëren voor de MyPaint penseelengine, maar deze penseelinstellingen worden wel opgeslagen in het .kpp bestandsformaat van Krita, en niet in het .myb formaat van mypaint, u kunt dus deze penseelinstellingen niet in MyPaint gebruiken.

Dynamische invoeren

Dynamische Invoeren zijn een manier voor MyPaint om informatie te krijgen van externe apparaten zoals een tekentablet; bijvoorbeeld de druk uitgeoefend op het tekentablet, de bewegingssnelheid van het potlood, de hoek van het potlood .. enz. Ze zijn het equivalent van Sensoren in Krita.

MyPaint heeft 9 invoeren:

 • Druk

  De druk uitgeoefend op een tablet. Standaard in de range van 0.0 tot 1.0.

 • Fijnsnelheid

  Hoe snel is de stylus aan het bewegen. dit erg variëren.

 • Ruwe snelheid

  Vergelijkbaar met de fijnsnelheid maar deze verandert langzaam.

 • Willekeurig

  Snelle en willekeurige ruis, verandert met elke penseelstreek.

 • Streek

  Deze invoer gaat langzaam van 0.0 naar 1.0 terwijl de penseelstreek wordt uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de ingestelde “tijdsduur van streek” en “houdtijd van streek”.

 • Richting

  Deze invoer geeft de richting van de penseelstreek aan, in graden.

 • Declinatie

  Deze invoer geeft de declinatie van de stylus aan. Dit is hetzelfde als de hellinghoek in Krita.

 • Opgericht

  Loodrecht staande stylus. Wanneer de active punt er naar wijst, is het 0. Wanneer de pen 90 graden rechtsom draait is het +90. Wanneer het 90 graden linksom draait is het -90. Dit is hetzelfde als “tilt-direction” in Krita.

 • Aangepast

  Dit is een door de gebruiker gedefinieerde invoer. Het houdt verband met de instelling “Aangepaste invoer”.

Parameters

Heeft de volgende instellingen:

Basis

Straal

Dit is om de straal van het penseel in te stellen. Merk op dat alle mypaint stralen logaritmisch zijn. Als u bijvoorbeeld de straal van een instelling wijzigt naar een laten we zeggen, 2.0 dan gaat de eigenlijke straal van de instelling zijn e^(2.0) wat gelijk is aan 7.389. Dit maakt de afmeting van het penseel gelijk aan14.78. We kunnen dus zeggen dat de mypaint_straal = log(eigenlijke_straal).

Hardheid

De hardheid bepaalt de scherpte van de penselen.

../../../_images/hardness.png

Gum

Als dit is ingeschakeld dan zal het penseel werken als een gum.

Willekeurige straal

Deze instelling wordt gebruikt om een penseelinstelling te genereren waarvan de straal en de dekking tijdens de penseelstreek willekeurig wijzigt. Dit moet u niet verwarren met de willekeurige dynamica in de instelling voor de straal.

Anti-aliasing

Dit wordt gebruikt om de hoeken van penseelstreken vloeiender te maken en zaagtand-effecten te verwijderen. Is het best bruikbaar met hele kleine ingestelde waarde.

Elliptische Dab: hoek

Stelt de hoek in van de penseel dabs. Geeft de beste resultaten bij penselen met een kleine hoogte/breedte-verhouding en een richtingfilter, en bij pennenstreken met een kalligrafische pen.

Elliptische Dab: verhouding

Deze instelling regelt de hoogte/breedte-verhouding van de dab.

../../../_images/elliptical_dab_ratio.png

Richtingfilter

Deze instelling wordt gebruikt om te zorgen dat de dabs in de opgegeven vector richting gaan. Eenvoudig gezegd, op de momenten dat u merkt dat de dabs niet het vector-pad van uw penseelstreken volgen, dan kunt u dat hier corrigeren.

Kleur

Kleurnuance wijzigen

Deze optie wordt gebruikt om de tint in een rechtsom of linksom richting te verschuiven.

Kleurhelderheid wijzigen

Deze optie wordt gebruikt om de luminantie van de kleur te wijzigen met het HSL kleurmodel.

Kleurwaarde wijzigen

Deze optie wordt gebruikt om de kleur waarde (helderheid, intensiteit) te wijzigen in het HSV kleurmodel.

Kleurverzadiging van HSL wijzigen

Deze optie wordt gebruikt om de kleurverzadiging te wijzigen met het HSL kleurmodel.

Kleurverzadiging van HSV wijzigen

Deze optie wordt gebruikt om de kleurverzadiging te wijzigen met het HSV kleurmodel.

Snelheid

Fijnsnelheid van Gamma

Deze instelling regelt de reactie van de fijnsnelheid op de extreme fysieke snelheid.

Ruwe snelheid van Gamma

Deze instelling regelt de reactie van de ruwe snelheid op de extreme fysieke snelheid.

Fijnsnelheid van traagheid/ Fijnsnelheid filter

Deze instelling regelt hoe langzaam de invoer van de fijnsnelheid de echte snelheid bereikt.

Ruwe snelheid van traagheid/ Ruwe snelheid filter

Deze instelling regelt hoe langzaam de invoer van de ruwe snelheid de echte snelheid bereikt.

Offset door Speed

Deze instelling regelt de positie van dabs gebaseerd op de snelheid van de penseelstreken.

Willekeurige Offset [jitter]

Deze instelling voegt een willekeurige offset toe aan de positie waar elke dab is getekend.

Dabs

Dabs per actuele straal

Deze instelling regelt hoeveel dabs worden getekend als de cursor de afstand van de penseelstraal beweegt.

Dabs per seconde

Deze instelling regelt hoeveel dabs per seconde worden getekend, onafhankelijk van elke andere parameter.

Dekking

Dekkend

De dekking beschrijft de doorschijnendheid of transparantie van mypaint penselen.

Dekking lineariseren

Deze instelling laat u de niet lineariteit corrigeren die wordt geïntroduceerd door het mengen van meerdere dabs boven elkaar.

Dekking vermenigvuldigen

Dit maakt dekking afhankelijk van druk.

Volgen

Langzaam volgen

Volgsnelheid van een langzame cursor. Hogere waarden verwijdert jitter in cursor-bewegingen. Handig bij het tekenen van vloeiende lijnen.

Langzaam volgen per Dab

Vergelijkbaar met hierboven maar op een penseel-dab niveau.

Volgruis

Voegt variatie toe aan de muis. Dit genereert meestal vele kleine lijntjes in willekeurige richtingen toe.

Uitsmeren

Uitsmeren

Deze instelling laat u uitsmeren, door een kleur van het werkvlak te nemen en deze te mengen met de kleur op het penseel. De kleur verandert langzaam naar de kleur waarop u aan het schilderen bent.

Uitsmeerlengte

Deze instelling regelt hoeveel de schilderkleur wordt gemengd met de kleuren van het werkvlak.

Logaritmische uitsmeerstraal

Deze optie wijzigt de straal van de cirkel waar de kleur wordt opgepikt voor uitsmeren.

Streek

Logaritme van tijdsduur van streek

Deze optie beschrijft hoe ver u moet bewegen totdat de streekinvoer 1.0 wordt

Houdtijd van streek

Deze instelling regelt hoelang de penseelstreek op 1.0 blijft staan. Daarna gaat het terug naar 0.0 om opnieuw op te gaan lopen.

Grenswaarde van streek

Deze instelling regelt hoeveel druk nodig is om de penseelstreek te laten beginnen. Dit heeft alleen invloed op de penseelstreek. De MyPaint penseel-engine heeft geen minimum druk nodig om te gaan tekenen.

Aangepaste invoer

Aangepaste invoer

Het idee van deze invoer is dat u deze invoer afhankelijk maakt van een combinatie van druk/snelheid/watdanook, om vervolgens andere instellingen afhankelijk van deze ‘aangepaste invoer’ te maken in plaats van dat u deze combinatie op elke gewenst plek opnieuw moet invoeren.

Traagheid van aangepaste invoer

Deze instelling regelt hoe langzaam de aangepaste invoer daadwerkelijk de gewenste waarde bereikt.