Kloon-penseel-engine

../../../_images/clonebrush.svg

Het kloon-penseel is een penseel-engine waarmee u met een kopie van een sectie van schilder-laag schildert. Dit is handig bij het bewerken van foto’s en texturen. U moet eerst een bron selecteren waarna u de bron naar een ander gebied kan klonen of kopiëren. Andere programma’s hebben normaal gesproken een apart stuk gereedschap hiervoor, Krita heeft een penseel-engine hiervoor.

Gebruik en sneltoetsen

Om de bron te kunnen zien, moet u de penseelcursor instellen op penseel-omtrek.

Het kloon-penseel kan nu een kloon maken van de projectie waarbij het mogelijk is de laag waarop de bron staat te wijzigen. Druk op de Ctrl + mouseleft sneltoets om op de huidige laag een nieuw kloon-origineel te selecteren.

Instellingen

Tekenmodus

Retoucheren

Dit draait de gekloonde penseel om in een corrigerend penseel: vaak gebruikt voor verwijderen van onvolkomenheden bij retoucheren van foto’s en mogelijke onvolkomenheden in schilderingen.

Perspectief correctie

Is alleen werkzaam als een perspectiefraster zichtbare is.

Waarschuwing

Deze functionaliteit is op dit moment uitgeschakeld.

Verplaatsing van bronpunt

Dit bepaalt bij kopiëren van het bronpunt of dat per dab of penseelstreek gaat. Kan handig zijn in combinatie met het correctie-penseel.

Bronpunt resetten voor een nieuwe streek

Dit stelt elke keer dat u een nieuwe penseelstreek maakt het bronpunt terug. Als u in een penseelstreek van een gedeelte een kloon maakt, dan kan als u dit ingeschakeld heeft u van hetzelfde gedeelte een andere kloon maken tijdens een penseelstreek, in plaats van de bronpunt als permanent startpunt gebruiken.

Kloon vanaf alle zichtbare lagen

Als u dit inschakelt dan zal van alle lagen in plaats van de huidige laag een kloon worden gemaakt.