Schetspenseel-engine

../../../_images/sketchbrush.svg

Een penseel-engine gebaseerd voor een lijn, gebaseerd op de Harmony-penselen. Zeer rommelig maar plezierig.

Instellingen

Heeft de volgende instellingen:

Lijndikte

De breedte van de gemaakte lijnen.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_sketch_linewidth.png

Offsetschaal

Wanneer kromme lijnen worden gevormd bepaalt deze waarde ruwweg de afstand van de gekromde lijnen naar de verbindingslijnen:

  • Dit is een beetje misleidend, omdat een waarde van 0% en een waarde van 100% gelijke uitvoer geven, evenals een waarde van zeg 30% en 70%. U zou kunnen denken dat de werkelijke waardereeks ligt tussen 50% en 200%.

  • 0% en 100% zorgt ervoor dat de gekromde lijnen precies de verbindingslijnen raken.

  • Groter dan 100%, de gekromde lijnen steken voorbij de verbindingslijnen, een onduidelijk effect vormend.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_sketch_offset.png ../../../_images/Krita-sketch_offset_scale2.png

Dichtheid

De volheid van de lijnen. Deze wordt in belangrijke mate beïnvloed door de penseeltip, zoals ingesteld door de schakelaar voor afstandsdichtheid.

../../../_images/Krita_2.9_brushengine_sketch_density.png
Afstandsdichtheid gebruiken

Hoe groter de afstand van de bedekte lijn is van het middelpunt van het betreffende gebied, des te minder de dichtheid van de resulterende gekromde lijnen is.

Magnetiseren

Magnetiseren is standaard aan. het veroorzaakt dat gekromde lijnen tussen dichtbij elkaar staande lijnen worden gevormd, alsof de gekromde lijnen als magneten daarnaar worden aangetrokken. Met magnetiseren uit, worden de gekromde lijnen aan beide kanten van de huidige geselecteerde stuk lijn geplaatst. Met andere woorden, uw lijnen worden een stuk onduidelijker als een ander gedeelte van de lijn in de buurt is, maar de lijnen maken geen verbinding met het voorgaande stuk.

Willekeurige RGB

Veroorzaakt kleine RGB-variaties.

Willekeurige dekking

De gekromde lijnen krijgen een willekeurige dekking. Dit is nauwelijks zichtbaar, dus voor dit voorbeeld gebruikte ik een lijndikte van 12 en 100% dekking.

Afstandsdekking

De op afgelegde afstand gebaseerde dekking. Als u uw pen snel beweegt tijdens het schilderen, dan zal de dekking worden berekent afhankelijk van de afstand tot het middelpunt van het betreffende gebied.

Eenvoudige modus

Vanwege performance redenen bestaat deze methode, en heeft geen zichtbare invloed op het resultaat. Schakel dit in bij grote penselen en dikke lijnen voor een snellere rendering.

Verbindingslijn tekenen

Wat de verbindingslijn lijkt is meestal opgebouwd uit een verbindingslijn en een groot aantal kleinere gekromde lijnen. De vele kleine gekromde lijnen vormen vormen de meerderheid van de lijn. Vanwege deze reden, zal deze keuze alleen een zichtbaar verschil maken als u met 0% of bijna 0% dichtheid, en met dikke lijnen. De rest van de tijd zal deze keuze geen zichtbaar verschil maken.

Anti-aliasing

Dit past anti-aliasing toe op de lijnen, die een gladder gevoel geven.

Nieuw in versie 5.1.