Spuitbuspenseel-engine

../../../_images/spraybrush.svg

Een penseel die deeltjes rondspuit in zijn spuitgebied.

Opties

Spuitgebied

Hier kunt u verschillende eigenschappen, gerelateerd aan het gebied waar de deeltjes verdeeld zijn en hoe ze verdeeld zijn, instellen.

Gebied

Diameter

De grootte van het gebied.

Beeldverhouding

De breedte/hoogte verhouding: 1.0 is volledig cirkelvormig.

Hoek

De hoek van het spuitgebied: werkt goed waarbij spuitvormen een andere verhouding hebben dan 1.0.

Schaal

Verschaalt de diameter.

Spatiëring

Vergroot de tussenruimtes tussen de sprays.

Trillende beweging

Laat het spuitgebied een beetje willekeurig in het rond trillen.

Deeltjes

Hoeveelheid
Aantal

Gebruikt een specifiek aantal deeltjes.

Dichtheid

Een percentage van het aantal deeltjes gebruiken.

Verdeling

Nieuw in versie 5.1.

Hier kunt u instellen hoe de deeltjes verdeeld worden in het sproeigebied. De deeltjes worden verdeeld met polaire coördinaten, zodat u verschillende verdelingen kunt instellen voor de hoek en de afstand van de deeltjes relatief tot het midden van het sproeigebied.

Volgens hoek

U kunt specificeren hoe de deeltjes verdeeld worden rond het midden met gebruik van een van de volgende opties:

 • Uniform: verdeelt de deeltjes uniform. Elke hoek is even waarschijnlijk om een deeltje te ontvangen.

 • Kromme: u kunt een aangepaste kromme instellen die modelleert hoe de deeltjes verdeeld moeten worden. De linkerkant van de kromme representeert een hoek van 0 graden en de rechterkant een hoek van 360 graden. Hogere waarden in de verticale richting betekent dat er een hogere kans is dat een deeltjes in die specifieke hoek beland. In het sproeigebied verloopt de hoek rechtsom.

  • Herhalen: laat de kromme zichzelf meerdere keren herhalen van 0 tot 360 graden. Zonder dit zou u een erg complexe kromme moeten maken met teveel besturingspunten om hetzelfde resultaat te bereiken.

Radiaal

U kunt specificeren hoe de deeltjes verdeeld worden vanaf het midden tot de rand van het spraygebied met gebruik van een van de volgende opties:

 • Uniform: verdeelt de deeltjes uniform.

  • Centrumgerichte spreiding (vroeger): deze optie verzekert compatibiliteit met de gemaakte penselen vóór versie 5.1. Eerder waren de deeltjes uniform verdeeld in termen van afstand tot het centrum, maar dat betekende dat meer deeltjes zich concentreren in het centrum van het sproeigebied uit het perspectief van een 2d ruimte. Bijvoorbeeld, een omtrek op een afstand van 10 pixels van het centrum betekende het hebben van ruwweg hetzelfde aantal deeltjes als een omtrek op een afstand van 100 pixels, met een 10 keer kleinere lengte.

 • Gaussiaans: verdeelt de deeltjes met een gaussiaanse of normale verdeling.

  • Standaard afwijking: stelt de standaard afwijking in van de verdeling. Hogere waarden zullen de deeltjes meer verspreiden.

  • Centrumgerichte spreiding (vroeger): deze optie verzekert compatibiliteit met de gemaakte penselen vóór versie 5.1. Zie het eerdere punt voor meer informatie.

 • Clusteren: dit biedt u om snel de deeltjes naar het centrum of de rand van het sproeigebied te concentreren.

  • Hoeveelheid clustering: positieve waarde laten de deeltjes zich concentreren naar het centrum van het sproeigebied. Negatieve waarden laten de deeltjes zich concentreren naar de rand van het sproeigebied. Waarden dichtbij 0 laten de deeltjes zich meer uniform verspreiden.

 • Kromme: u kunt een aangepaste kromme instellen die modelleert hoe de deeltjes verdeeld zouden moeten worden. De linkerkant van de kromme representeert het midden van het sproeigebied en de rechterkant representeert zijn rand. Hogere waarden in de verticale richting betekenen dat er een hogere kans is dat een deeltje op die specifieke afstand terecht komt.

  • Herhalen: laat de kromme zichzelf meerdere keren herhalen van het centrum van het sproeigebied naar zijn rand. Zonder dit zou u een erg complexe kromme moeten maken met teveel besturingspunten om hetzelfde resultaat te bereiken.

../../../_images/krita-spray-brush-engine-distribution.png

Verschillende typen verdelingen op het scherm:

 1. Uniform voor zowel Volgens hoek als Radiaal, met Centrumgerichte spreiding (vroeger) aangezet.

 2. Uniform voor zowel Volgens hoek als Radiaal, met Centrumgerichte spreiding (vroeger) uitgezet.

 3. Geclusterd voor Radiaal, met hoeveelheid clustering: 0.0.

 4. Geclusterd voor Radiaal, met hoeveelheid clustering: -5.0.

 5. Geclusterd voor Radiaal, met hoeveelheid clustering: +5.0.

 6. Kromme voor Volgens hoek, met de standaard kromme en 0 herhalingen.

 7. Kromme voor Volgens hoek, met de standaard kromme en 5 herhalingen.

 8. Kromme voor Radiaal, met de standaard kromme en 3 herhalingen.

 9. Kromme voor Volgens hoek, met een heuvelachtige kromme, 7 herhalingen en geclusterd voor Radiaal, met hoeveelheid clustering: -5.0

 10. Gaussiaans voor Radiaal, met standaard afwijking: 25.

 11. Gaussiaans voor Radiaal, met standaard afwijking: 50.

 12. Gaussiaans voor Radiaal, met standaard afwijking: 80.

Spuitvorm

Indien ingeschakeld, zal dit een speciaal deeltje genereren. Als het niet ingeschakeld is dan zal het deeltje de vorm van het penseeltip hebben,

Vorm

Kan zijn…

 • Ellips

 • Rechthoek

 • Pixel met anti-aliasing

 • Pixel

 • Afbeelding

Breedte & hoogte

Specificeert hoogte en breedte.

Proportioneel

Koppelt hoogte & breedte aan elkaar zodat ze dezelfde waarde hebben.

Textuur

Hier kunt u een afbeelding selecteren voor de Afbeeldingsvorm.

Vorm-dynamica

Willekeurige grootte

Maakt de grootte van het deeltje willekeurig tussen 1x1 px en de ingestelde grootte van het deeltje op de penseeltip of spuitvorm.

Vaste rotatie

Stelt een vaste rotatie in voor het deeltje waarmee wordt gewerkt.

Willekeurig rotatie

Maakt de verdraaiing willekeurig.

Cursorgewicht volgen

Hoeveel de druk de verdraaiing van de deeltjes beïnvloed. Met 1.0 en veel druk lijkt het alsof de deeltjes vanuit het midden exploderen.

Hoekgewicht:

Hoeveel de de hoek van het spuitgebied de hoek van de deeltjes beïnvloed.

Kleuropties

Willekeurige HSV

Maakt de HSV willekeurig overeenkomstig de instellingen van de schuifknoppen. Hoe hoger ingesteld, des te meer de kleur zal afwijken van de voorgrondkleur, waarbij de richting bepaalt of dat met de klok mee of tegen de klok in is.

Willekeurige dekking

Maakt de dekking willekeurig.

Kleur per deeltje

Stelt de kleur in per deeltje in plaats van per vlak.

Voorbeeld invoerlaag.

Zal de kleur van de onderliggende laag gebruiken in plaats van de voorgrondkleur.

Achtergrond vullen

Vult voor het tekenen van de deeltjes het vlak in met de achtergrondkleur.

Met achtergrondkleur mengen.

Geeft het deeltje een willekeurige kleur waarbij gekozen wordt tussen de voorgrondkleur/invoer/willekeurige HSV en de achtergrondkleur.