Vervormendepenseel-engine

../../../_images/deformbrush.svg

De vervormendepenseel is een penseel die u in staat stelt om aan willekeurigepixels te trekken en te duwen. Het is lijkt erg op de Liquify, maar waar liquify een hogere kwaliteit heeft, heeft de vervormendepenseel snelheid.

Opties

Vervormingsopties

../../../_images/Krita_deform_brush_examples.png

1: niet vervormd, 2: Verplaatsen, 3: Groeien, 4: Krimpen, 5: Spiraal linksom, 6: Spiraal rechtsom, 7: Inzoomen van de lens, 8: Uitzoomen van de lens

Deze beïnvloeden welke rare dingen onder uw penseel-cursor gebeuren.

Groeien

Dit laat het vlak onder de penseel-cursor opbollen.

Krimpen

Dit knijpt het vlak onder de penseel-cursor samen.

Spiraal linksom

Laat het vlak tegen de klok in rondtollen.

Spiraal rechtsom

Laat het vlak met de klok mee rondtollen.

Verplaatsen

Verplaatst het geselecteerde vlak in de richting van de penseelstreek.

Kleurdeformatie

Dit lijkt de pixels onder de penseel-cursor willekeurig te verplaatsen.

Inzoomen van de lens

Tekent letterlijk een vergrootte versie van het vlak.

Uitzoomen van de lens

Tekent letterlijk een verkleinde versie van het vlak.

../../../_images/Krita_deform_brush_colordeform.png

De resulterende kleur-vervorming.

Vervormingshoeveelheid:

Hier stelt u de mate van vervorming in.

../../../_images/Krita_deform_brush_bilinear.png

Bi-lineaire interpolatie

Bi-lineaire interpolatie

Verzacht het resultaat. Dit veroorzaakt berekeningsfouten in 16bit.

Teller gebruiken

Vertraagt subtiel de deformatie.

../../../_images/Krita_deform_brush_useundeformed.png

Zonder ‘Niet vervormde afbeelding gebruiken’ aan de linkerkant en met aan de rechterkant.

Niet vervormde afbeelding gebruiken

Monsters worden van de vorige versie van de afbeelding genomen in plaats van de huidige versie. Dit geeft bij sommige vervorming-bewerkingen betere resultaten dan bij andere. Verplaatsen lijkt bijna te stoppen met werken, maar bij groeien werkt het wel goed.