Rasterpenseel-engine

../../../_images/gridbrush.svg

De rasterpenseel-engine tekent vormen op een raster. Het helpt u bij het maken van retro- en halftooneffecten.

Als u zoekt naar het opzetten van een raster voor vastklikken, ga naar Vastzet-paneel voor Rasters en hulplijnen.

Opties

Penseelgrootte

Rasterbreedte

Breedte van cursorgebied.

Rasterhoogte:

Hoogte van cursorgebied.

Deling

Deelt het cursorgebied op en gebruikt het resulterende gebied om de deeltjes te tekenen.

Opdeling door druk

Hoe meer u drukt, hoe meer opdelingen. Gebruikt Delen als de fijnst mogelijke opdeling.

Schaal

Schaalt het gebied op.

Verticale rand

Creëert verticale begrenzingen in de deeltjes baan, waartussen de deeltjes zich moeten persen.

Horizontale rand

Creëert horizontale begrenzingen in de deeltjes baan, waartussen de deeltjes zich moeten persen.

Trillingsranden

Maakt waarden van de randen willekeurig waarbij de ingestelde waarden het maximum zijn.

Deeltjestype

Specificeert de vorm van het deeltje.

Ellips

Vult het vlak met een ellips.

Rechthoek

Vult het vlak.

Lijn

Trekt lijnen van de linkeronderhoek naar de rechterbovenhoek hoek van het deeltje.

Pixel

Lijkt bij hoge resoluties op een aliased lijn.

Pixel met anti-aliasing

Vult het vlak met kleine veelhoekjes.

Kleuropties

Willekeurige HSV

Maakt de HSV willekeurig overeenkomstig de instellingen van de schuifknoppen. Hoe hoger ingesteld, des te meer de kleur zal afwijken van de voorgrondkleur, waarbij de richting bepaalt of dat met de klok mee of tegen de klok in is.

Willekeurige dekking

Maakt de dekking willekeurig.

Kleur per deeltje

Stelt de kleur in per deeltje in plaats van per vlak.

Voorbeeld invoerlaag

Zal de kleur van de onderliggende laag gebruiken in plaats van de voorgrondkleur.

Achtergrond vullen

Vult voor het tekenen van de deeltjes het vlak in met de achtergrondkleur.

Met achtergrondkleur mengen

Geeft het deeltje een willekeurige kleur waarbij gekozen wordt tussen de voorgrondkleur/invoer/willekeurige HSV en de achtergrondkleur.