Menu Lagen

Dit zijn de items in het menu-item die een relatie hebben met lagen-beheer, lees eerst de pagina daarover, als u dat nog niet heeft gedaan.

Laag knippen

Knipt de hele geselecteerde laag/lagen in plaats van alleen de pixels.

Laag kopiëren

Kopieert de hele geselecteerde laag/lagen in plaats van alleen de pixels.

Laag plakken

Plakt alle lagen opgeslagen in het klembord.

Nieuw

Voert een van de volgende acties uit:

Tekenlaag

Voegt een nieuwe tekenlaag toe.

Nieuwe laag uit zichtbaar

Voegt een nieuwe laag toe met de zichtbare pixels.

Laag of masker dupliceren

Dupliceert de laag.

Selectie naar nieuwe laag knippen

Een enkele actie voor knippen en plakken.

Selectie naar nieuwe laag kopiëren

Een enkele actie voor kopiëren en plakken.

Importeren/Exporteren

Voert een van de volgende acties uit:

Laag/masker op&slaan

Slaat de geselecteerde laag of masker op als separate afbeelding.

Vectorlaag opslaan als SVG

Slaat de geselecteerde vectorlaag op als een SVG.

Gegroepeerde lagen opslaan

Slaat de groep lagen op als een afbeelding met enkele laag.

Laag importeren

Importeert een afbeelding als laag in het huidige bestand.

Importeren als…

Importeert een afbeelding als specifiek type laag. De volgende typen lagen zijn mogelijk:

  • Tekenlaag

  • Transparantiemasker

  • Filtermasker

  • Selectiemasker

Converteren

Voert een van de volgende acties uit:

Een laag converteren naar…

Naar een tekenlaag omzetten

Converteert een masker of een vectorlaag naar een tekenlaag.

Transparantiemasker

Converteert een laag naar een transparantiemasker. De afbeelding zal eerst naar grijswaarden worden geconverteerd, waarna de grijswaarden worden gebruikt voor de transparantie.

Filtermasker

Converteert een laag naar een filtermasker. De afbeelding zal eerst naar grijswaarden worden geconverteerd, waarna de grijswaarden worden gebruikt voor het vlak van het filtermasker.

Selectiemasker

Converteert een laag naar een selectiemasker. De afbeelding zal eerst naar grijswaarden worden geconverteerd, waarna de grijswaarden worden gebruikt voor het vlak van het selectiemasker.

Bestandslaag…

Converteert de geselecteerde laag naar een bestandslaag. In een dialoogvenster kan de gebruiker de locatie opgeven waar de laag als bestand zal worden opgeslagen en waar naar de referentie in het originele bestand naar zal verwijzen. Deze functionaliteit kan niet gebruikt worden als de geselecteerde laag een kloonlaag of een bestandslaag is.

Groep naar een geanimeerde laag converteren

Dit neemt de afbeeldingen van een groep lagen en converteert ze naar frames van een geanimeerde laag.

Kleurruimte van laag converteren

Dit converteert alleen de kleurruimte van de laag, niet van de afbeelding.

Selecteren:

Voert een van de volgende acties uit:

Alle lagen

Alle lagen selecteren.

Zichtbare lagen

Alle zichtbare lagen selecteren.

Onzichtbare lagen

Selecteert alle onzichtbare lagen, handig bij het opschonen van een tekening.

Vergrendelde lagen

Alle vergrendelde lagen selecteren.

Ontgrendeld lagen

Alle ontgrendelde lagen selecteren.

Groep

Voert een van de volgende acties uit:

Snel groeperen

Voegt alle geselecteerde lagen samen in een groep.

Snelle vastniet-groep

Voegt alle geselecteerde lagen samen in een groep en voegt daarboven laag met een geërfde alfa.

Snel groepering opheffen

Verwijdert de geselecteerde laag uit een groep.

Transformeren

Voert een van de volgende acties uit:

Laag horizontaal spiegelen

Spiegelt de laag horizontaal over het midden van de afbeelding.

Laag verticaal spiegelen

Spiegelt de laag verticaal over het midden van de afbeelding.

Draaien

roteert de laag om het middelpunt van de afbeelding.

Laag verschalen

Verschaalt de laag met de opgegeven waarde met gebruik van de opgegeven interpolatie filter.

Laag schuintrekken

Trekt pixels op de laag scheef met de opgegeven X en Y hoek.

Offset van laag

Geeft de pixels op een laag een offset met de opgegeven waarde.

Splitsen

Voert een van de volgende acties uit:

Alfa splitsen

Splitst de transparantie van de afbeelding naar een masker. Dit is handig voor als u de transparantie afzonderlijk wilt bewerken.

Laag splitsen

Splitst de laag in de opgegeven kleuren.

Kloont een array

Een complex stuk software voor het generen van kloonlagen om makkelijk sprites te maken. Lees Kloont een array voor meer details.

Metagegevens bewerken…

elke laag kan zijn eigen metadata hebben.

Histogram

Toont een histogram.

Verouderd sinds versie 4.2: Verwijderd. Gebruik in plaats daarvan de Vastzetter Histogram.

Met onderliggende laag samenvoegen

Voegt een laag samen met de daar onderliggende laag.

Laag waar andere lagen in terecht komen

Voegt een groep lagen of een groep maskers samen tot een andere laag.

Laag voor rasteriseren

Voor het converteren van vectors naar raster-lagen.

Afbeelding plat maken

Voegt alle lagen samen tot een. Sneltoets Ctrl + Shift + E

Laagstijl…

Stelt de Laagstijlen in.