Menu Bestand

Nieuw

Creëert een nieuw bestand. Sneltoets: Ctrl + N

Openen…

Opent een eerder aangemaakt bestand. Sneltoets: Ctrl + O

Recent openen

Opent het recent geopende document.

Opslaan

Bestandsformaten waar Krita naar toe kan opslaan. Deze formaten kunnen later weer door Krita worden ingelezen. Sneltoets: Ctrl + S

Opslaan als…

Slaat op als een nieuw bestand. Sneltoets: Ctrl + Shift + S

Sessies

Dit opent de Sessies beheer.

Bestaand document als document zonder titel openen…

Vergelijkbaar met importeren in andere programma’s.

Exporteren…

Extra bestandsformaten waar naar toe kan worden opgeslagen. Sommige van deze formaten kunnen later door Krita niet meer worden geopend of geïmporteerd.

Geavanceerd exporteren…

Vergelijkbaar met exporteren, maar met mogelijkheid tot snijden en grootte-wijzigen.

Animatieframes importeren…

De import van frames voor animatie.

Video-animatie importeren…

Video-animatie importeren

Animatie renderen…

Rendert een animatie met FFmpeg. Dit wordt nader uitgelegd op de Animatie renderen pagina.

Incrementele versie opslaan

Slaat als een nieuwe versie van hetzelfde bestand met een toegevoegde nummer. Sneltoets: : kbd:Ctrl + Alt + S

Incrementele reservekopie opslaan

Kopieert en hernoemt de laatst opgeslagen versie van uw bestand naar een back-up bestand en slaat uw document op onder de originele naam. Sneltoets: F4

Sjabloon uit afbeelding aanmaken…

Het \*.kra-bestand wordt in de template map opgeslagen voor toekomstig gebruik. Al uw lagen en hulplijnen blijven daarbij bewaart!

Kopie van huidige afbeelding maken

Creëert een nieuw document van de huidige afbeelding, zodat u makkelijk kunt voortborduren op een enkele afbeelding. Handig voor die gebieden waar het systeem van sjablonen teveel van het goede is.

Documentinformatie

Geeft de documentinformatie weer. Dit is allerlei interessante informatie over de afbeelding, zoals technische informatie en metadata.

Sluiten

Sluit de weergave of document af. Sneltoets: Ctrl + W

Alles sluiten

Sluit alle weergaven en documenten af. Sneltoets: Ctrl + Shift + W

Afsluiten

Sluit Krita af. Sneltoets: Ctrl + Q