Menu Afbeelding

Eigenschappen…

Geeft u de afbeeldingseigenschappen.

Kleur en transparantie van afbeeldingsachtergrond…

De achtergrondkleur van het werkvlak wijzigen.

Kleurruimte van de afbeelding converteren…

Converteert de huidige afbeelding naar een nieuwe kleurruimte.

Trimmen tot afmetingen afbeelding

Trimt alle lagen naar de afbeeldingsgrootte. Nuttig om bestandsgrootte te verminderen met verlies van informatie.

Tot huidige laag terugbrengen

Een makkelijke afsnij-middel. Krita zal de afmetingen van de huidige laag gebruiken om te bepalen waar afgesneden moet worden.

Tot selectie trimmen

Een makkelijke afsnij-middel. Krita zal het werkvlak beperken tot het geselecteerde vlak.

Draaien

Afbeelding draaien.

Afbeelding scheeftrekken…

Afbeelding scheeftrekken.

Afbeelding horizontaal spiegelen

Spiegelt de afbeelding over de horizontale as.

Afbeelding verticaal spiegelen

Spiegelt de afbeelding over de verticale as.

Verschalen naar nieuwe grootte…

De resize functie in elk ander programma. Sneltoets Ctrl + Alt + I

Offset van afbeelding…

Offset alle lagen.

Werkveldgrootte wijzigen…

Wijzigt de afmetingen van het werkvlak (canvas). Verwar dit niet met verschalen naar nieuwe afmeting. Sneltoets Ctrl + Alt + C

Splitsing van afbeelding

Opent het Splitsing van afbeelding dialoogvenster.

Wavelet ontbinden…

Voert Wavelet ontbinden uit op de huidige laag.

Afbeelding opsplitsen…

Splitst de afbeelding in kanalen.