Menu Help

Handboek van Krita

Opent een browser en stuurt u naar de index van deze handleiding. Sneltoets: F1

Bug rapporteren…

Stuurt u naar de bugtracker. Dit is alleen beschikbaar bij beta versies van Krita.

Krita-log voor bugrapporten tonen.

Opent een venster met de logs van bestanden en crashes die recent gebeurt zijn. Net zoals de systeeminformatie hieronder, helpt dit ons om te bepalen wat er bij bepaalde bugs aan de hand is.

Systeeminformatie tonen voor bugrapporten.

Dit is een selectie van alle moeilijk te ontdekken technische informatie van uw computer. Dit omvat dingen zoals, welke versie van Krita hebt u, welke versie heeft uw besturingssysteem, en het meest voorzichtig, welk soort van OpenGL functionaliteit kan uw computer leveren. Dat laatste varieert heel veel tussen computers en vanwege dat is het een van de meest moeilijke dingen om te debuggen. Door het leveren van zulke informatie kan het ons helpen uit te vinden wat de oorzaak van een bug is.

Over Krita

Toont u de dankbetuiging.

Over KDE

Vertelt u iets over de KDE gemeenschap waar Krita onderdeel van is.