Negatief

Dit zijn alle mengmodi die het laten lijken dat de afbeelding negatief wordt.

Toegevoegde weggehaalde

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Additive Subtractive” en in het Nederlands “Toegevoegde weggehaalde” genoemd.

Trekt de tweede machtswortel van de onderliggende laag af van de bovenliggende laag.

../../_images/Blending_modes_Additive_Subtractive_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Toegevoegde weggehaalde.

Arctangens

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Arcus Tangent” en in het Nederlands “Arctangens” genoemd.

Deelt de onderliggende laag door de top. Deelt dit door Pi. Gebruikt dat vervolgens in een Arc tangens functie, en vermenigvuldigt het met twee.

../../_images/Blending_modes_Arcus_Tangent_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Arctangens.

Verschil

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Difference” en in het Nederlands “Verschil” genoemd.

Vergelijkt per pixel welke laag de pixel-gegevens het hoogste/laagste is, en trekt vervolgens de lagere waarde af van de hogere waarde.

../../_images/Blending_modes_Difference_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Verschil.

Gelijkheid

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Equivalence” en in het Nederlands “Gelijkheid” genoemd.

Trekt de onderliggende laag af van de bovenliggende laag. En inverteert vervolgens dat. Lijkt hetzelfde resultaat te geven als Verschil.

../../_images/Blending_modes_Equivalence_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Gelijkheid.

Uitsluiting

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Exclusion” en in het Nederlands “Uitsluiting” genoemd.

Dit vermenigvuldigt de twee lagen met elkaar, telt de bron erbij op, en trekt vervolgens de vermenigvuldiging er twee keer af.

../../_images/Blending_modes_Exclusion_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Uitsluiting.

Negatie

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Negation” en in het Nederlands “Negatie” genoemd.

De absolute waarde van de 1.0f waarde afgetrokken van de basis afgetrokken van de menglaag. abs(1.0f - Basis - Menglaag)

../../_images/Blending_modes_Negation_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Negatie.