Modulo

Modulo modus zijn een speciaal soort mengmethodes die waarden doorlaten als de waarde van de kleur in de menglaag kleiner is dan de waarde van het kanaal in de basislagen. Alle modes in modulo modus houden de absolute waarde van de overblijvende als de waarde groter is dan de grootste waarde of als de waarde kleiner is dan de kleinste waarde. Continue modus nemen aan dat als de berekende waarde voor de modulo bewerking tussen de oneven en de even nummers valt dat dan het eindresultaat wordt geïnverteerd, zodat de waarden golfvormig eruit zien.

Dit zou daarnaast inhouden dat modulo-mengmethodes goed van pas komen bij abstracte kunst en het bewerken van een kleurverloop.

Gedeelde modulo

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Divisive Modulo” en in het Nederlands “Gedeelde modulo” genoemd.

Eerst wordt de basislaag gedeeld door de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde. Vervolgens wordt een modulo-berekening uitgevoerd met de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde.

../../_images/Blending_modes_Divisive_Modulo_Gradient_Comparison.png

Links: Basislaag. Midden: Menglaag. Rechts: Verdeelde modulo.

Verdeelde modulo - doorlopend

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Divisive Modulo - Continuous” en in het Nederlands “Gedeelde modulo - doorlopend” genoemd.

Eerst wordt de basislaag gedeeld door de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde. Vervolgens wordt een modulo-berekeninguitgevoerd met de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde. Omdat dit een continue modus is, zal alles tussen de oneven en de even nummers worden geïnverteerd.

../../_images/Blending_modes_Divisive_Modulo_Continuous_Gradient_Comparison.png

Links: Basislaag. Midden: Menglaag. Rechts: Verdeelde modulo - doorlopend.

Modulo

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Modulo” en in het Nederlands “Modulo” genoemd.

Voert een modulo berekening uit met de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Gradient_Comparison.png

Links: Basislaag. Midden: Menglaag. Rechts: Modulo.

Modulo - doorlopend

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Modulo - Continuous” en in het Nederlands “Modulo - doorlopend” genoemd.

Voert een modulo berekening uit met de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde. Omdat dit een doorlopende modus is, wordt alle van oneven tot even getallen geïnverteerd.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Continuous_Gradient_Comparison.png

Links: Basislaag. Midden: Menglaag. Rechts: Modulo - doorlopend.

Modulo verschoven

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Modulo Shift” en in het Nederlands “Modulo verschoven” genoemd.

Voert een modulo berekening uit met de som van de basislaag en de menglaag met de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Shift_Gradient_Comparison.png

Links: Basislaag. Midden: Menglaag. Rechts: Modulo verschoven.

Modulo verschoven - doorlopend

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Modulo Shift - Continuous” en in het Nederlands “Modulo verschoven - doorlopend” genoemd.

Voert een modulo berekening uit met de som van de basislaag en de menglaag met de som van de menglaag en (behalve de nul) de kleinst mogelijke waarde. Omdat dit een continue modus is, zal alles tussen de oneven en de even nummers worden geïnverteerd.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Shift_Continuous_Gradient_Comparison.png

Links: Basislaag. Midden: Menglaag. Rechts: Modulo verschoven - doorlopend.