Lichter maken

Mengmodi die de afbeelding lichter maken.

Color Dodge

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Color Dodge” en in het Nederlands “Color Dodge” genoemd.

Gelijk aan delen. Inverteert de toplaag en deelt de lagere laag door de geïnverteerde toplaag. Dit resulteert in een afbeelding met verhoogde accentueringen, zoals doezelen zou doen in traditionele fotografie in de donkere kamer.

../../_images/Blending_modes_Color_Dodge_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Kleur doezelen.

Gamma Illumination

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Gamma Illumination” en in het Nederlands “Gamma Illumination” genoemd.

Geïnverteerde mengmodus gamma-donker.

../../_images/Blending_modes_Gamma_Illumination_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Gamma Illumination.

Gamma Light

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Gamma Light” en in het Nederlands “Gamma Light” genoemd.

Voert de bovenliggende laag uit als een exponent van de onderliggende laag.

../../_images/Blending_modes_Gamma_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Gamma Light.

Hard licht

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Hard Light” en in het Nederlands “Hard Licht” genoemd.

Vergelijkbaar met Overlay. Een combinatie van Vermenigvuldigen en Screen-mengmethode, schakelt tussen beide op gemiddelde helderheid.

Hard licht controleert of de helderheid van de kleur op de bovenliggende laag hoger is dan 0,5. In tegenstelling tot Overlay, zal als de pixel lichter is als 0,5, dan wordt de pixel net zo gemengd als in de vermenigvuldig-methode, als dat niet het geval is, dan wordt de pixel gemengd zoals bij de schermmengmodus.

Het effect is dat dit het contrast verlaagt.

../../_images/Blending_modes_Hard_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Hard Licht.

Lichter maken

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Lighten” en in het Nederlands “Lighten” genoemd.

Bij Lighten, worden de kleuren van de bovenliggende laag gecontroleerd op hun helderheid. Alleen als ze lichter zijn dan de onderliggende kleur op de onderliggende laag, dan zijn ze zichtbaar.

../../_images/Blending_modes_Lighten_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Lighten.

Lighter Color

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Lighter Color” en in het Nederlands “Lighter Color” genoemd.

../../_images/Blending_modes_Lighter_Color_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Lighter Color.

Linear Dodge

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Linear Dodge” en in het Nederlands “Linear Dodge” genoemd.

Exact hetzelfde als Optellen.

Toegevoegd vanwege compatibiliteit.

../../_images/Blending_modes_Linear_Dodge_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Linear Dodge (exact hetzelfde als bij optellen).

Easy Dodge

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Easy Dodge” en in het Nederlands “Easy Dodge” genoemd.

Het doel is om de problemen met de Color Dodge mengmethode op te lossen door een formule te gebruiken die vergelijkbaar is met Dodge, maar waarbij de schaduw-werking zachter is. Dit valt hier in de range tussen 0.0f en 1.0f wat afwijkt van de Color Dodge methode.

../../_images/Blending_modes_Easy_Dodge_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Easy Dodge.

Flat Light

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Flat Light” en in het Nederlands “Flat Light” genoemd.

De spreidingsvariatie van modus Vivid Light die een bereik heeft tussen 0.0f en 1.0f.

../../_images/Blending_modes_Flat_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Flat Light.

Fog Lighten (IFS illusies)

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Fog Lighten (IFS Illusions)” en in het Nederlands “Fog Lighten (IFS Illusions)” genoemd.

Maakt de afbeelding op zo’n manier lichter dat er een ‘mist’ is op het eindresultaat. Dit komt vanwege de unieke eigenschap van Fog Lighten waarbij de gecombineerde midtones lichter zijn dan de gemengde niet-midtones.

../../_images/Blending_modes_Fog_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Fog Lighten.

Lineair licht

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Linear Light” en in het Nederlands “Lineair licht” genoemd.

Vergelijkbaar met Overlay.

Combineert Linear Dodge en Linear Burn. Als de helderheid van de bovenliggende pixel groter is dan 0.5, dan wordt Linear Dodge gebruikt, als dat niet het geval is, dan wordt Linear Burn gebruikt om de pixels te mengen.

../../_images/Blending_modes_Linear_Light_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Links: Normaal. Rechts: Lineair licht.

../../_images/Blending_modes_Linear_Light_Light_blue_and_Orange.png

Links: Normaal. Rechts: Lineair licht.

../../_images/Blending_modes_Linear_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Lineair licht.

Lichtsterkte/schitteren (SAI)

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Luminosity/Shine (SAI)” en in het Nederlands “Lichtsterkte/schitteren (SAI)” genoemd.

Vergelijkbaar met Optellen.

Neemt de dekking van de nieuwe kleur (gecombineerde dekking van de laag, het penseel, elk gebruikt transparantiemasker etc.) en vermenigvuldigt de kleur met de dekking, telt dat dan op bij de originele/vorige kleur.

\[c_{new} = c_{above}*{\alpha}_{above} + c_{below}\]

Het resultaat van deze bewerking is hetzelfde als het combineren van de nieuwe pixels met een volledig ondoorzichtige zwarte laag in een modus Normaal en daarna het resultaat combineren met de originele laag met modus Optellen. Het zou ook hetzelfde moeten zijn als het resultaat van mengmodus “Lichtsterkte” in SAI1 of mengmodus “Shine” in SAI2.

../../_images/Blending_modes_Luminosity_Shine_SAI_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Lichtsterkte/schitteren (SAI).

P-Norm A

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “P-Norm A” en in het Nederlands “P-Norm A” genoemd.

P-Norm A is vergelijkbaar met de Screen-mengmethode dat afbeeldingen een beetje donkerder maakt, wat betreft de schakelwaarden is het meer consistent met de grenswaarden. Kan soms gebruikt worden als alternatief voor de Screen-mengmethode.

../../_images/Blending_modes_P-Norm_A_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: P-Norm A.

P-Norm B

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “P-Norm B” en in het Nederlands “P-Norm B” genoemd.

P-Norm B is vergelijkbaar met de Screen-mengmethode dat afbeeldingen een beetje donkerder maakt, wat betreft de schakelwaarden is het meer consistent met de grenswaarden. De schakelwaarden zijn in P-Norm B scherper dan in P-Norm A. Kan soms gebruikt worden als alternatief voor de Screen-mengmethode.

../../_images/Blending_modes_P-Norm_B_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: P-Norm B.

Pin Light

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Pin Light” en in het Nederlands “Pin Light” genoemd.

Controleert welke donkerder is het pixel van de lagere laag of van de dubbel zo heldere bovenste laag. Controleert daarna welke helderder is van dat resultaat of de inversie van de verdubbelde lagere laag.

../../_images/Blending_modes_Pin_Light_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Links: Normaal. Rechts: Pin Light.

../../_images/Blending_modes_Pin_Light_Light_blue_and_Orange.png

Links: Normaal. Rechts: Pin Light.

../../_images/Blending_modes_Pin_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Pin Light.

Screen

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Screen” en in het Nederlands “Screen” genoemd.

Ogenschijnlijk het tegenovergestelde van Vermenigvuldigen.

Wiskundig gezien,neemt Screen beide lagen, inverteert ze, vermenigvuldigt ze, en inverteert ze tenslotte opnieuw.

Dit resulteert erin dat lichte tonen ondoorzichtiger en donkere tonen transparanter worden.

../../_images/Blending_modes_Screen_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Links: Normaal. Rechts: Screen.

../../_images/Blending_modes_Screen_Light_blue_and_Orange.png

Links: Normaal. Rechts: Screen.

../../_images/Blending_modes_Screen_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Screen.

Soft Light (Photoshop) & Soft Light SVG

Hint

Deze mengmodi worden in het Engels “Soft Light (Photoshop)” en “Soft Light SVG” genoemd

Dit zijn zachtere versies van Hard Licht, niet resulterend in volledig zwart of volledig wit.

De SVG versie verschilt een beetje met de Photoshop versie in het feit dat het een beetje afwijkende formule gebruikt als de helderheid van de onderliggende pixel minder dan 25% is, dit voorkomt dat de helderheid toeneemt.

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_Photoshop_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Soft Light (Photoshop).

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_SVG_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Soft Light (SVG).

Soft Light (IFS Illusions) & Soft Light (Pegtop-Delphi)

Hint

Deze mengmodi worden in het Engels “Soft Light (IFS Illusions)” en “Soft Light (Pegtop-Delphi)” genoemd

Dit zijn alternatieve versies voor de standaard Soft Light methodes die zijn gemaakt om de discontinuïteiten op te lossen die bij de standaard mengmethodes zichtbaar zijn. Soms hebben deze methoden subtiele voordelen door op sommige plekken meer contrast te hebben, en deze voordelen zijn meer of minder merkbaar in diverse kleurruimtes en diepten.

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_IFS_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Soft Light (IFS Illusions).

../../_images/Blending_modes_Soft_Light_PEGTOP_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Soft Light (Pegtop-Delphi).

Super Light

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Super Light” en in het Nederlands “Super Light” genoemd.

Zachtere variant van Hard Light-mengmethode met meer contrast.

../../_images/Blending_modes_Super_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Super Light.

Tint (IFS illusies)

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Tint (IFS Illusions)” en in het Nederlands “Tint (IFS Illusions)” genoemd.

Eigenlijk gebruikt de mengmethode alleen maar de donkere versies van de tinten. Dit betekent dat het erg handig is bij het schilderen met lichte kleuren omdat het in de kleuren-reeks blijft.

../../_images/Blending_modes_Tint_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Tint.

Vivid Light

Hint

Deze mengmodus wordt in het Engels “Vivid Light” en in het Nederlands “Vivid Light” genoemd.

Vergelijkbaar met Overlay.

Gebruikt zowel Color Dodge als de Burn methodes. Als de kleur van de bovenliggende laag donkerder is dan 50%, dan wordt als mengmethode de Burn methode gebruikt, als dat niet het geval is dan wordt als mengmethode Color Dodge gebruikt.

Waarschuwing

Dit algoritme gebruikt Color Dodge en Burn niet, we weten niet WAT het wel doet maar voor Color Dodge en Burn moet u Harde mix gebruiken.

../../_images/Blending_modes_Vivid_Light_Sample_image_with_dots.png

Links: Normaal. Rechts: Vivid Light.