Pinzell predefinit

Els pinzells predefinits, coneguts dins del Krita com predefinits amb opcions de pintura (paintoppresets), emmagatzemen la miniatura de vista prèvia, el motor del pinzell, els paràmetres, la punta del pinzell i, si és possible, la textura. Es desen com fitxers .kpp, excepte per als pinzells del MyPaint, els quals es desen com fitxers .myb.

Per a obtenir informació sobre el sistema de pinzells, vegeu Pinzells.

L'acoblador

L'acoblador per als predefinits amb Opcions de pintura és l'Acoblador Pinzells predefinits. Aquí podreu etiquetar, afegir, eliminar i cercar pinzells predefinits.

Editar la miniatura de vista prèvia

Podreu editar la miniatura de vista prèvia al bloc des de zero del pinzell, però també podreu obrir el fitxer \*.kpp al Krita per a obtenir un fitxer de 200x200 que podreu editar. Per als pinzells del MyPaint, hi ha un fitxer PNG separat que és el mateix nom que el fitxer .myb, excepte amb _prev adjunt.

Estructura

Els pinzells del MyPaint s'emmagatzemen com a fitxers JSON acompanyats amb una imatge de vista prèvia, mentre que els fitxers .kpp són PNG que contenen una anotació amb les dades XML per al motor de pinzell. Veureu aquestes dades quan obriu el fitxer .kpp, mitjançant l'element de menú «Imatge ‣ Propietats... ‣ Anotacions» o utilitzant l'ordre identify -verbose {NOM_FITXER} del programa ImageMagick sobre el .kpp.