Degradats

Accedir a un degradat

Al plafó de configuració per als degradats s'accedeix fent clic a la icona Degradats (normalment la icona situada al costat del disc).

../../_images/Gradient_Toolbar_Panel.png

Els degradats són configuracions de barreja entre colors. El Krita proporciona més d'una dotzena de degradats dinàmics predefinits per a que trieu. A més, podreu dissenyar i desar els vostres.

Alguns usos típics dels degradats són:

 • Emplenar per a les formes vectorials.

 • Eina de degradat.

 • Com a font de color per al pinzell de píxels.

No hi ha cap acoblador per als degradats. Només s'hi pot accedir a través del «menú ràpid» Degradats que hi ha a la barra d'eines.

Editar un degradat

El Krita té dos tipus de degradats:

 1. Els degradats segmentats, els quals són compatibles amb el GIMP, tenen moltes característiques diferents però també són una mica complicats de crear.

 2. Els degradats amb aturades, els quals es desen com a fitxers SVG i són similars a la forma en què la majoria de les aplicacions fan els seus degradats, però tenen menys característiques que el degradat segmentat.

Inicialment, al Krita només vàrem poder crear degradats segmentats, però des de la versió 3.0.2 també podem crear degradats amb aturades.

../../_images/Krita_new_gradient.png

Podreu crear un degradat nou si aneu a la llista desplegable i seleccioneu el tipus de degradat que voleu tenir. De manera predeterminada, el Krita crearà un degradat amb aturades.

Degradats amb aturades

../../_images/Krita_stop_gradient.png

Els degradats amb aturades són molt senzills:

 • Feu mouseleft sobre el degradat per a afegir una aturada.

 • Feu mouseleft sobre les aturades per a seleccionar-les i arrossegueu per a moure-les.

 • Arrossegueu les aturades fora de la barra (més enllà del camí cap a l'esquerra o cap a la dreta) per a eliminar-les.

../../_images/Krita_move_stop.png

A una aturada seleccionada se li pot canviar el color i la transparència utilitzant el botó de color i el control lliscant d'opacitat.

../../_images/Krita_stop_sudden_change.png

D'acord amb l'especificació SVG, podreu fer un canvi sobtat entre les aturades movent-les per a estar juntes. Les aturades se superposaran, però encara es podran arrossegar.

Novetat de la versió 4.4: Els degradats poden tenir aturades que utilitzin els colors de primer pla o de fons seleccionats.

../../_images/Krita_Stop_Gradient_Editor_Popup.png

Degradats segmentats

../../_images/Krita_Editing_Custom_Gradient.png

Els degradats segmentats són una mica més difícils. En lloc d'anar d'un color al color, permeten definir segments, cadascun dels quals podrà contenir un color d'inici i final.

Feu mouseright sobre el degradat per a cridar a aquest menú:

../../_images/Krita_segment_gradient_options.png
Divideix el segment

Dividirà el segment actual en dos, utilitzant la fletxa blanca i el centre del segment serà el lloc per a dividir. També utilitzarà el color a la fletxa blanca per a definir els colors nous en el lloc dels segments nous.

Duplica el segment

Similar a dividir, però en aquest cas els dos segments nous seran còpies de l'anterior.

Emmiralla el segment

Reflectirà els colors del segment.

Elimina el segment

Eliminarà el segment.

Fer mouseleft + arrossega sobre les fletxes negres canviarà la mida dels segments que estan units amb aquestes fletxes. Fer mouseleft + arrossega sobre les fletxes blanques canviarà el punt mig d'aquest segment, canviant la manera en què es farà la mescla.

A la part inferior, podreu establir el color i la transparència de qualsevol de les parts del segment.

També podreu establir la barreja. La primera és el mode interpolació:

../../_images/Krita_gradient_segment_blending.png
 1. Lineal: farà una barreja lineal entre els dos segments.

 2. Corbada: farà que la mescla pugui créixer i disminuir més ràpidament.

 3. Sinusoïdal: utilitza una funció sinusoïdal. Farà que la mescla pugui créixer i disminuir més lentament.

 4. Esfera, creixent: durant la mescla posarà l'èmfasi en el color posterior.

 5. Esfera, decreixent: durant la mescla posarà l'èmfasi en el primer color.

Finalment, hi ha el model:

../../_images/Krita_gradient_hsv_cw.png
RGB

Farà la barreja en el model RGB.

HSV en sentit horari

Barrejarà els dos colors utilitzant el model HSV i seguint el to en el sentit de les agulles del rellotge (vermell-groc-verd-cian-blau-porpra). La captura de pantalla anterior n'és un exemple.

HSV en sentit antihorari

Barrejarà el color com en l'opció anterior, però en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Novetat de la versió 4.4: Els degradats poden tenir punts finals de segment que utilitzin els colors de primer pla o de fons seleccionats, i aquests punts finals poden ser transparents. Aquestes característiques permeten una compatibilitat total amb els degradats del GIMP.

../../_images/Krita_Segment_Gradient_Editor_Popup.png