Mida de l'espai de color

Emprant el navegador d'espai de color del Krita, podreu veure que hi ha moltes mides d'espai diferents.

../../_images/Basiccolormanagement_compare4spaces.png

Com afecten la vostra imatge i perquè els empraríeu?

Hi ha tres raons principals per a utilitzar un espai gran:

  1. Encara que no pugueu veure els colors, el programa d'ordinador els entén i pot fer matemàtiques del color amb ells.

  2. Per a l'intercanvi entre programes i dispositius: la majoria dels perfils CMYK són una mica més grans en alguns llocs que el nostre sRGB predeterminat, mentre que en altres llocs, són més petits. Per a obtenir la millor conversió, manteniu la vostra imatge en un espai que abasti tant el vostre perfil de la pantalla com el vostre perfil de la impressora.

  3. Per a fins d'arxiu. En altres paraules, potser els monitors del futur puguin mostrar una major quantitat de colors (filtració: ja n'hi ha), i això us permetrà estar preparat.

Comparem els següents degradats en diferents espais:

../../_images/Basiccolormanagement_gradientsin4spaces_v2.jpg ../../_images/Basiccolormanagement_gradientsin4spaces_nonmanaged.png

A l'esquerra tenim un fitxer JPEG amb la gestió del color carregada de defectes amb un perfil ACES sRGBtrc v2 adjuntat (o no, sinó, podreu veure la diferència exacta entre els colors amb més claredat). Aquest hauria de donar una aproximació dels colors reals. A la dreta, tenim un PNG en sRGB que s'ha convertit en el Krita des del fitxer base.

Cadascun dels degradats és el degradat del màxim d'un canal determinat. Com podeu veure, el to mitjà en l'espai de color ACES és molt més brillant que el to mitjà en l'espai de color RGB, i això es deu al fet que els primaris estan més separats.

El que això voldrà dir per a nosaltres és que quan comencem a barrejar o a aplicar filtres, el Krita podria generar valors més alts que els visibles, però també generar mescles i degradats més correctes. En particular, quan es corregeix el color, un espai més gran pot ajudar a proporcionar informació més precisa.

Si teniu un perfil de la pantalla que utilitza una LUT, llavors podreu emprar la percepció per a indicar com es veurà la vostra imatge.

Els espais més grans tenen el desavantatge que requereixen més precisió si no voleu veure formació de bandes, així que assegureu-vos de tenir almenys 16 bits per canal en triar un espai més gran.