Crear perfils i el calibratge

Així, per a simplificar-ho, un perfil de color simplement és un fitxer que defineix un conjunt de colors dins d'un cub de color XYZ pur. Aquest «conjunt de colors» es podrà utilitzar per a definir coses diferents:

  • els colors dins d'una imatge

  • els colors que pot mostrar un dispositiu

Triar el perfil d'espai de treball correcte dependrà de la quantitat de colors que necessiteu i de la profunditat de bits que planegeu utilitzar. Imagineu una línia amb tot l'espectre de colors des del negre pur (0,0,0) fins al blau pur (0,0,1) en un cub de color XYZ pur. Si el dividiu triant passos en un interval regular, obtindreu el que s'anomena un perfil lineal, amb una corba de gamma=1 representada com una línia recta de 0 a 1. Amb una profunditat de bits de 8 bits/canal, només tindrem 256 valors per a emmagatzemar tota aquesta línia. Si utilitzem un perfil lineal com s'ha descrit anteriorment per a definir aquests valors de color, perdrem alguns passos importants de canvi del color visible i tindrem un gran nombre de valors que semblaran iguals (el qual ens portarà a l'efecte de posterització).

Aquesta és la raó per la qual es va crear el perfil sRGB per a ajustar més colors diferents en aquesta quantitat limitada de valors, en una qualificació perceptivament regular, per a aplicar una corba amb interval personalitzada (vegeu aquesta imatge: https://ca.wikipedia.org/wiki/Espai_de_color_sRGB) per a emular la corba de resposta estàndard de les pantalles CRT antigues. Per tant, el perfil sRGB està optimitzat per a adaptar-se a tots els colors que la pantalla més comuna podent reproduir en aquests 256 valors per als canals R/G/B. Alguns altres perfils com Adobe RGB estan optimitzats per a adaptar-se a colors més imprimibles en aquest interval limitat, el qual principalment s'estendrà als tons del cian i del verd. Treballar amb aquest perfil pot ser útil per a millorar el resultat de la impressió, però és perillós si no s'utilitza amb una bona pantalla amb perfil i/o calibrada de forma adequada. El perfil d'espai de treball CMYK més comú generalment pot ajustar-se a tots els seus colors amb una profunditat de 8 bits/canal, però tots són tan diferents i específics que, en general, és millor treballar primer amb un espai de treball RGB normal i després convertir la sortida al perfil CMYK adequat.

Començant amb els 16 bits/canal, ja tenim 65.536 valors en lloc de 256, de manera que podem utilitzar perfils d'espai de treball amb un interval de gamma més alt com RGB de gamma àmplia, RGB ProPhoto o fins i tot una gamma il·limitada com la scRGB.

Però el sRGB és un perfil genèric (encara més a causa de les antigues especificacions dels CRT...), hi ha moltes possibilitats que el vostre monitor tingui una corba de resposta del color diferent i, per tant, un perfil de color. Per tant, quan utilitzeu l'espai de treball sRGB i manteniu carregat un perfil de pantalla adequat (vegeu el següent punt), el Krita sabrà que els colors que conté el fitxer estan dins de l'espai de color sRGB, i per a mostrar el llenç convertirà aquests valors sRGB als valors de color corresponents del vostre perfil del monitor.

Recordeu que quan exporteu el vostre fitxer i el veieu en un altre programari, aquest haurà de fer dues coses:

  • Llegir el perfil incrustat per a conèixer els valors de color «bons» des del fitxer (el qual la majoria de programari fa en l'actualitat -quan no ho fan, en general estan de manera predeterminada en sRGB, de manera que en el cas descrit aquí estarem segurs-).

  • I després convertir-lo al perfil associat amb el monitor (que realment molt poc programari ho fa, i simplement surt en sRGB... de manera que això pot explicar algunes diferències en la visualització en la majoria dels casos).

El Krita empra els perfils de manera extensiva, i es lliura amb molts.

El més important és el de la vostra pròpia pantalla. No ve inclòs, i l'haureu de crear amb un dispositiu per a crear perfils de color. En el cas que no tingueu accés a un dispositiu d'aquest tipus, no podreu emprar la gestió del color del Krita segons el previst. No obstant això, el Krita permet el luxe de triar qualsevol dels altres perfils agrupats com a espais de treball.

Dispositius de creació de perfils

Els dispositius per a la creació de perfils, s'anomenen colorímetres, són petites càmeres d'un tipus que es connecta al vostre ordinador a través d'un port USB, i després executa un programari per a la creació de perfils (sovint lliurat juntament amb el dispositiu).

Nota

Si no teniu programari empaquetat amb el vostre colorímetre, o si no esteu satisfet amb el resultat, us recomanem ArgyllCMS.

La petita càmera mesurarà com es veuen a la pantalla els colors vermell, verd, blau, blanc i negre més brillants utilitzant un blanc predefinit com a base. També mesurarà quant de gris és el color gris.

Després posarà tota aquesta informació dins d'un perfil ICC, el qual podrà utilitzar l'ordinador per a corregir els vostres colors.

Es recomana no canviar el «calibratge» (contrast, brillantor, ja coneixeu el menú) de la vostra pantalla després de crear el perfil. Fer-ho, farà que el perfil sigui inútil, ja que les qualitats de la pantalla canvien significativament durant el calibratge.

Per a fer que la vostra pantalla mostri colors més precisos, podeu fer una o dues coses: crear un perfil de la vostra pantalla o calibrar i crear un perfil.

El perfilat de la vostra pantalla simplement vol dir mesurar els colors del monitor amb les seves opcions de configuració natives i posar aquests valors en un perfil de color, el qual podrà utilitzar l'aplicació per a la gestió de color per a adaptar els colors d'origen a la pantalla per a un resultat òptim. Calibrar i crear perfils vol dir el mateix, excepte que el primer intenta calibrar els colors de la pantalla perquè coincideixin amb una configuració estàndard determinada com sRGB o altres perfils més específics. El calibratge es realitza primer amb els controls del maquinari (claredat, contrast, corbes de gamma) i després amb el programari que crea una VCGT (taula de gamma per a targetes de vídeo) per a carregar-la a la GPU.

Per tant, quan o per què hauria de crear només un o ambdós?

Només crear el perfil:

Amb un bon monitor

Obtindreu la majoria dels colors sRGB i una gran quantitat de colors addicionals que no estan dins del sRGB. De manera que això pot ser bo per a obtenir més colors visibles.

Amb un monitor dolent

Només obtindreu un subconjunt del sRGB real, i perdreu un munt de detalls, o fins i tot hi haurà canvis en el to. Intentar calibrar abans de crear el perfil ajudarà a apropar-se als colors de l'espectre sRGB.

Calibratge, més crear el perfil:

Monitors dolents

Com s'ha explicat just abans.

Configuració per a múltiples monitors

En utilitzar diversos monitors, i especialment en el mode emmiralla, on ambdós monitors tindran el mateix contingut, no podreu tenir aquest contingut amb la gestió del color per a ambdós perfils de la pantalla. En aquest cas, el calibratge d'ambdues pantalles perquè coincideixin amb el perfil sRGB (o un altre estàndard per a monitors de gamma alta si tots dos ho admeten) pot ser una bona solució.

Provatura suau

Quan heu de fer coincidir un context de renderització exacte per a la provatura suau, el calibratge pot ajudar a apropar-se al resultat esperat. Encara que el canvi a través del calibratge i els perfils de diversos monitors s'haurà de fer amb molta cura.