Tekenlagen

Schilderlagen zijn de meest algemeen gebruikte typen lagen in digitaal schilderen of beeldbewerkingssoftware zoals Krita. Als u ooit lagen gebruikte in Photoshop of Gimp, dan bent u gewend hoe ze werken. Kortom, een schilderlaag, ook genoemd een pixel, bitmap of rasterlaag, is een bitmapafbeelding (een afbeelding bestaande uit vele gekleurde punten).

Schiderlagen laten u veel geavanceerde effecten zoals smeren, vegen en vervormen toepassen. Dit maakt ze het meest flexibele type laag. Schilderlagen schalen niet erg goed bij vergroten (ze vormen pixels) en alle effecten die zijn toegepast kunnen niet worden bewerkt.

Om met deze twee beperkingen rekening te houden zullen digitale kunstenaars typisch werken met hogere aantallen Pixel Per Inch (PPI). Het is niet ongebruikelijk om PPI-instellingen van 400 tot 600 PPI voor een werkvlak met een goede hoeveelheid detail. Om te strijden met het probleem van toegepaste effecten die niet bewerkt kunnen worden is het het beste om voordeel te halen uit de niet-destructieve laagmogelijkheden van filter, transparantie en transformatiemaskers.

Zolang u echter genoeg resolutie / grootte op uw werkvlak hebt en zolang u geen noodzaak hebt om terug te gaan en een effect te wijzigen dat u eerder hebt gemaakt, dan is een schilderlaag gewoonlijk het type laag dat u zult willen. Als u op het pictogram Niewe laag klikt in de lagenvastzetter zult u een schilderlaag krijgen. Natuurlijk kunt u altijd hdte afrolmenu Nieuwe laag kiezen om een ander type te kiezen.

De sneltoets voor een nieuwe tekenlaag toevoegen is de toets Ins.