Koppeling

filters die bedoelt zijn om de ingevoerde afbeelding in kaart te brengen.

Kleine tegels

Verdeelt de ingevoerde afbeelding in tegels, gebruikt zijn laag voor het resultaat.

Phong Bumpmap

../../_images/Krita-normals-tutoria_4.png

Gebruikt de ingevoerde afbeelding als hoogtekaart om iets 3d-achtig te krijgen, waarbij het phong-lambert shading model wordt gebruikt. Handig voor controles van een hoogtekaart tijdens de creatie van game texturing. Als u het vakje Normaalkaart aanvinkt dan wordt alle kanalen gebruikt die vervolgens als een normaalkaart worden geïnterpreteerd

Hoeken afronden

Voegt kleine hoekjes toe aan de ingevoerde afbeelding.

Normaliseren

Dit filter neemt de ingevoerde pixels, plaatst ze in een 3d vector, normaliseert vervolgens (maakt de lengte van de vector exact 1) de waarden. Dit is handig bij normaalkaarten en kleinschalige bewerkingen.

Kleurverloopkaart

../../_images/Krita_filter_gradient_map.png

Koppelt de helderheid van de invoer aan de geselecteerde kleurverloop. Dit is handig voor aparte artistieke effecten.

In 3.x kon u alleen de voorgedefinieerde kleurverlopen selecteren. In 4.0, kunt u kleurverlopen selecteren en deze a la minuut wijzigen, maar ook het kleurverloop filter gebruiken als filterlaag of filter-penseel.

Kleurmodus

 • Vermengen: voor kleuren glad laten overlopen tussen stops

 • Naaste: neemt kleur van dichtstbijzijnde stops

 • Dither: dithers tussen kleuren zoals ingesteld in Dithering drempel mode.

Palet maken

Koppelt de kleur van de invoer met de dichtstbijzijnde kleur in de geselecteerde palet. Handig voor het beperken van kleuren in pixel art en voor artistieke effecten.

Optioneel kunt u dithering toepassen met de waarde ingesteld in spread.

Kleurruimte modus

 • Lab: zoekt de dichtstbijzijnde kleuren in de Lab kleurruimte

 • RGB: zoekt de dichtstbijzijnde kleuren in de RGB kleurruimte

Dithering drempelwaarde Modus

 • Patroon: gebruikt de helderheid of alfawaarde van het geselecteerde patroon om de ingevoerde kleur om te zetten naar kleuren uit het palet

 • Ruis: gebruikt per pixel een willekeurig gegenereerde waarde om de ingevoerde kleur om te zetten naar kleuren uit het palet

Dithering kleurmodus

 • Per-Component Offset: verschuift elk kleurkanaal apart met de drempelwaarde, vermenigvuldigt met de offsetschaal

 • Dichtstbijzijnde kleuren: zoekt de twee dichtstbijzijnde kleuren op, past de drempelwaarde toe op de relatieve afstanden van de twee kleuren om de resulterende kleur te vinden

Dithering Alpha modus

 • Clip: begrenst de alpha op de clip positie

 • Index: gebruikt de geselecteerde kleur in de palet als transparante kleur

 • Dither: past dithering toe op de alpha waarde overeenkomstig Dithering drempelwaarde Modus